Vejr

Tre kilder kan sikre dig rent vand

Intet sted i Danmark springer naturens egen vandforsyning så tæt som i Rold Skov.

Det vand, vi drikker til hverdag, er almindeligt grundvand, der bliver luftet og filtreret på vandværket, inden det sendes ud til forbrugerne.

Men naturen har også sine egne vandkilder, og dem er Vejrbilen kørt ud for at kigge nærmere på.

Rold Skov i Himmerland har Danmarks største forekomst af kilder, og her finder vi også de tre typiske danske kilder samlet tæt ved hinanden.

Den mest udbredte type er den såkaldte sumpkilder, men selvom navnet måske lyder lidt uappetitligt, behøver vandkvaliteten absolut ikke at fejle noget.

- Det er en typisk sumpkilde. Den springer ud her tre meter oppe med meget sumpede sider, hvor vandet flyder ud ligesom en våd svamp, forklarer naturvejleder ved Rebild Kommune Søren Risborg.

Kilderne leder regnvandet ud til åer og vandløb. Således sendes kildevandet her ud i Kovads Bæk, der løber videre ud i Lindeborg Å.

En mindre udbredt, men meget smuk kildetype er den såkaldte basin- eller damkilde. Den mest kendte i Danmark er Store Blåkilde, der er 12 meter lang og fire meter dyb.

- En basinkilde er en lavning i terrænet, hvor vandet kommer op i bunden, fortæller Søren Risborg, der sammenligner det med en svømmepøl.

Når man kigger ned i Store Blåkilde ses det tydeligt, hvordan vandet nærmest fosser op nedefra.

I samme område finder vi også Lille Blåkilde, der er af den sidste og kraftigste af de tre danske kildetyper. Strømkilden.

Så selvom Lille Blåkilde ikke er så stor, giver den til gengæld meget vand.

- Lille Blåkilde er Danmarks vandrigeste kilde med 150 liter i sekundet, direkte ud af kalken, og så er der fart på kilden ned gennem afløbet her, siger Søren Risborg.

Vandet i kilderne er regnvand, der er faldet for 50-60 år siden.