Vejr

Havisen på arktis nåede den andenlaveste udbredelse i historien

Det går skræmmende stærkt med afsmeltningen i Arktis, inden længe kan Arktis være helt isfrit.

Det er sandsynligt, at vi nu har haft den laveste isudbredelse i 2020.

13. september nåede vi 3,71 millioner kvadratkilometer havis, og dagene efter steg den kun langsomt. Lige nu er mængden på ca 3,77 millioner kvadratkilometer. Tendensen er altså at stigende, med mindre der pludselig skulle komme et kraftigt blæsevejr.

Det er kun anden gang, at arealet er under 4 millioner kvadratkilometer, i de 42 år, vi har haft satellitmålinger.

Som man kan se på grafen, var 2020 en overgang på rekordniveau. Det var efter meget varm luft fra Sibirien i juli blæste ud over Karahavet og Laptevhavet. Faktisk fik netop Laptevhavet også den laveste isudbredelse nogensinde.

Herefter fulgte en periode, hvor afsmeltningen var træg, hvorefter august og september igen bød på hurtig afsmeltning.

Ser man det grafisk i forhold til normalt (1981-2010), så er det et voldsomt areal, der nu mangler. Det er især i havet nord for Sibirien, at havisen nu mangler, og det er en tendens, der ser ud til at fortsætte årene frem. Havisen er tykkere og mere stabil nord for Grønland og Canada.

Menneskeskabte klimaforandringer er ansvarlig for den kedelige udvikling, der efterhånden bliver mere og mere tydelig.

Havisens volume

Udbredelsen af havis er nemt visuelt at forstå, men faktisk fortæller isens volumen også en interessant historie. Ved volumen tager man tykkelsen og udbredelsen af isen i betragtning, så er isen tyk, er volumen stor, og er isen tynd, er volumen lille.

Her kan vi se, at 2020 også ligger på andenlaveste volumen. Tendensen for isvolumen er stærkt nedadgående. Det skyldes altså, at isen bliver tyndere og tyndere, og områder med flerårig is bliver reduceret år for år.

Hvornår er isen helt væk i september?

Der hersker stor uenighed om, hvornår et isfrit Arktis i september vil være en realitet. Mange klimamodeller har indtil for nyligt fastholdt, at det først vil ske tæt ved år 2100, selv ved de ret pessimistiske CO2 udlednings-scenarier.

De nyeste klimamodeller til den næste store klimarapport AR6 kaldes CMIP6 modeller. De ser ud til at have bedre fat i den aktuelle udvikling, og pludselig virker det sandsynligt, at havisen i september kan være væk inden 2050.

Det er specielt sandsynligt, hvis vi fortsætter vores nuværende udledning af klimagasser (scenarie SSP585).

Der er også gode nyheder i nyeste klimamodeller

Som man kan se i ovenstående tweet, kan vi muligvis undgå, at al havisen forsvinder, hvis vi nu begynder at reducere drastisk i vores udledninger (Scenarie SSP126).

Således kan vi stabilisere isen efter 2050 og opnå en stabil temperatur ca. 1,7 grader over før industriel niveau. Det er selvfølgelig over Paris-aftalens målsætning, men de fleste klimaforskere mener allerede nu, at det er urealistisk at nå.

Vil man selv følge vejret og havisen i Arktis, kan den danske side polarportal anbefales.