Vejr

Dele af de danske kyster ramt af usædvanlig vandstand for årstiden

Der går flere år imellem, at vandstanden når over én meter i september.

På en ellers smuk, kold og relativt rolig torsdag morgen kunne man flere steder langs den sydlige del af de indre danske farvandes kyststrækninger opleve, at vandet var steget cirka én meter.

Vandstanden toppede langs de sjællandske østkyster sidst på natten, mens det først var i formiddagstimerne, at vandet nåede sin maksimale højde i den vestligste del af Østersøen samt i Lillebælt.

Den højeste vandstand i Danmark blev målt til 111 centimeter over normal vandstand i Bagenkop havn på det sydlige Langeland. I det nordlige Tyskland nåede vandstanden en smule højere enkelte steder. Højeste værdi overhovedet blev målt i Lübeck, hvor vandstandsmåleren registrerede en vandstand på 114 centimeter.

Optaget af Jørn Ungstrup. Video: Sebastian Pelt

Video: Jørn Ungstrup.

Usædvanlig høj vandstand på denne årstid

Selvom vi er gået ind i kalenderefteråret, er sæsonen, hvor der med jævne mellemrum optræder stormfloder, endnu ikke gået i gang. Derfor er det usædvanligt, at vandstanden stiger med over én meter allerede i midten af september.

Dagens målte vandstande er de højest målte i september ved de danske østersøkyster i otte år. Men de fleste usædvanlige vandstandshændelser i september forekommer ofte i sidste tredjedel af måneden, så v1 i skal faktisk hele 3år tilbage for at finde en højere vandstand i Østersøen så tidligt på sæsonen.

Det samme gælder også, hvis man inkluderer de tyske målinger. Målingen på 114 centimeter i Lübeck er desuden den højeste vandstand i september i vores del af Østersøen siden 1983.

Skyldtes storm over den nordlige del af Østersøen

Den relativt usædvanlige vandstandsstigning var forårsaget af en tidlig efterårsstorm over Den Botniske Bugt, som igangsatte en vandstandsbølge, der bredte sig gennem Østersøen, og afspejlede vejrforhold, der fandt sted næsten 1000 kilometer fra Danmark.

29. marts i år blev vi sidst ramt af en stormflod i Østersøen - det var den voldsomste så sent på foråret i mere end 100 år.