Vigtig grønlandsk ishylde ødelagt af varme

Den globale opvarmning slår hårdere igennem i de arktiske områder, og det får store områder med is til at bryde sammen.

En af Arktis’ største tilbageværende ishylder er brudt sammen og har nu spredt sig ud i åbent hav som flydende isbjerge. Ifølge eksperter vidner det om den hurtige opvarmning i området. Det skriver BBC.

Ishylden var en del af Spaltegletsjeren og lå i Nioghalvfjerdsfjorde, 79N, i det nordøstlige Grønland. Det ødelagte område af Spaltegletsjeren svarer til Samsø i størrelse.

Ishylder, bræmmer og ice shelfes

En ishylde skal rejse sig mindst to meter over havets overflade for at blive regnet som en ishylde. Normalt er de mellem 200 og 1000 meter tykke. Verdens største ishylder ligger i Antarktis. En ishylde omtales ofte under det engelske ice shelf eller som en isbræmme. 

En ishylde er en enorm plade af is, der ligger ude over havet, men fortsat hænger sammen med indlandsisen.

Spaltegletsjeren blev allerede kraftigt svækket af varmen i 2019, og den varme sommer i Arktis 2020 har givet ishylden dødsstødet.

Flere varmerekorder

Inden for de seneste to år, er der slået flere varmerekorder i området.

Selve havet er også blevet varmere, hvilket kan have bidraget til at nedbryde ishylden nedefra.

Ishylden i 79N var den største tilbageværende af sin slags i hele det arktiske område, efter Petermann-gletsjeren mistede store dele i 2010 og 2012.

Is smelter og ny kommer til

Det er en del af den naturlige cyklus, at der hver sommer smelter enorme mængder is, som løber ud i havet, mens der om vinteren opbygges nye reserver. Det er også en del af den naturlige cyklus, at der brækker isbjerge af, og at de flyder til havs.

Den naturlige cyklus tilskriver imidlertid, at der kommer lige så megen ny is til igen om vinteren, og det er ikke længere tilfældet.

På længere sigt vil det føre til stigende vandstande og ændret saltbalance i havene.

Nioghalvfjerdsfjorden er en vigtig del af cyklussen, da området afvander store dele af Grønland, og dermed spiller en stor rolle i forbindelse med de kommende års afsmeltning af indlandsisen.

Den nordøstgrønlandske isstrøm sender 15 procent af det samlede smeltevand fra indlandsisen ud i 79N og Zachariae-strømmen lidt sydpå. Zachariae har ligeledes mistet det meste af den landfaste havis.

Temperaturen er steget mere i Arktis end resten af verden. I området omkring 79N er temperaturen steget omkring tre grader de seneste 40 år.

Sammenbrud ved canadisk ø

I juli blev en nordlig ishylde kraftigt reduceret, da hylden Milne brød sammen ved den canadiske ø Ellesmere.

80 kvadratkilometer løsrev sig fra Milne, der nu er omkring 106 kvadratkilometer stor. Lige lidt mindre end Samsøs 114 kvadratkilometer.

Milne er den største tilbageværende del af en langt større ishylde, der dækkede et område svarende til en fjerdedel af Danmark ved starten af det 20 århundrede.