Vejr

Hyperaktiv orkansæson fortsætter med at slå rekorder

To nye tropiske lavtryk over Atlanterhavet udvikler sig til storme i løbet af de næste døgn.

Årets udgave af orkansæsonen i Atlanterhavet fortsætter med at skrive sig ind i de meteorologiske historiebøger.

Tropiske orkaner og Saffir-Simpson-skalaen

En tropisk storm eller orkan er et uvejr bestående af kraftige tordenbyger og stærke vinde. De dannes over tropiske havområder på minimum 5° nordlig eller sydlige bredde, hvor vandet er varmere end ca. 27 grader.

De dannes dermed fundamentalt anderledes end storme og orkaner på vores breddegrader, som opstår på grund af temperaturforskelle mellem nord og syd.

I Atlanterhavet og den østlige del af Stillehavet kaldes de tropiske orkaner for hurricanes, og det gør vi også herhjemme for at adskille dem fra vores 'hjemlige' storme og orkaner. I den vestlige del af Stillehavet kaldes de tyfoner. I Det Indiske Ocean og omkring Australien kaldes de tropiske cykloner.

Tropiske orkaner klassificeres normalvis efter vindhastigheden på Saffir-Simpson-skalaen, der går fra 1 til 5, hvor 5 er kraftigst:

Tropisk lavtryk: >17,5 m/s
Tropisk storm: 17,5 - 32,5 m/s
Kategori 1: 32,5 - 42,4 m/s
Kategori 2: 42,5 - 49,9 m/s
Kategori 3: 50,0 - 57,9 m/s
Kategori 4: 58,0 - 68,9 m/s
Kategori 5: > 69,0 m/s 
 

Til trods for at vi blot er i starten af september, har der aldrig før - så tidligt på sæsonen - være dannet så mange tropiske storme. Og orkansæsonen slutter først officielt 30. november.

Mandag formiddag er der dannet to såkaldte 'tropiske lavtryk', der er niveauet under en egentlig tropisk storm. Først når det tropiske lavtryk har en middelvind på 17,2 meter per sekund, hvilket svarer til hård kuling, bliver lavtrykket en 'tropisk storm', der medfører, at den tropiske storm også får et navn.

De navngives alfabetisk, så årets første har forbogstavet A, den næste forbogstave B og så videre. Lavtryk nummer 17 får navnet Paulette, mens lavtryk nummer 18 kommer til at hedde René.

Det er uhørt, at vi så tidligt som 7. eller 8. september (alt efter, hvornår lavtrykkene får navne, red.), har haft så mange navngivne tropiske storme.

Den tidligere rekord for tropiske storme med navnene P og R, stammer fra rekord-orkansæsonen i 2005, hvor henholdsvis Philippe og Rita fik navne 17. og 18. september - altså 10-11 dage senere end tilfældet er det i år.

Forbliver over hav - i første omgang

Heldigvis ser det for nuværende ud til, at begge tropiske lavtryk udvikler sig over havet - langt fra land.

Dog med den undtagelse, at René i løbet af det næste døgn vil ramme Kap Verde-øerne, hvor vinden kan nå tæt på stormstyrke, mens der kan falde over 100 millimeter regn.

Derefter vil René udvikles til en regulær tropisk orkan, men holde sig over hav.

Det samme gælder for Paulette, der ser ud til at nå tropisk stormstyrke - og formentlig ikke orkanstyrke. Hvad der sker efter de næste fire døgn er dog fortsat usikkert.

Når begge tropiske storme bliver navngivet, vil der blot være fire navne tilbage, før det amerikanske orkancenter 'løber tør' for navne. I så fald vil de tropiske storme blive navngivet efter det græske alfabet, hvilket starter med Alpha - noget der kun er sket én gang før, i 2005, hvor den sidste tropiske storm fik navnet Zeta.