Vejr

Ny rekord - tropisk storm slår orkanen Katrina

Den tropiske storm 'Kyle' ud for USA's Østkyst, da den blev dannet fredag aften klokken 23. CIRA/RAMMB / NOAA

De tropiske storme dannes på stribe - og flere kan være på vej.

Da den tropiske storm 'Kyle' sent fredag aften blev dannet over Atlanterhavet, tog den en 15 år gammel rekord fra orkanen Katrina, der dengang blandt andet ramte New Orleans.

Ikke siden kortlægningen begyndte i 1851, har der så tidligt på året været dannet 11 tropiske storme eller orkaner i Atlanterhavet og Caribien.

Tropiske storme og orkaner navngives af Verdens Meteorologi Organisation, WMO, hvor årets første får et navn begyndende med 'A'. Derefter fortsættes der alfabetisk med skiftevis et pige- og et drengenavn.

Den tropiske storm, der blev dannet fredag aften, var nummer 11 i rækken i år. Den fik det forudbestemte navn 'Kyle' og blev den tidligste tropiske storm begyndende med 'K', da den med hele ti dage slog den hidtidige rekord , som den historiske orkan Katrina indtil i år havde været i besiddelse af, da den blev dannet 24. august 2005.

Orkanen Katrina i august 2005.

Siden starten af juli har orkansæsonen 2020 løbende overgået den rekordaktive sæson i 2005.

Allerede fra den tropiske Edouard blev dannet 1. juli har den og de efterfølgende nu syv tropiske storme og orkaner sat tilsvarende rekorder.

Forudser mange tropiske storme og orkaner

Og det kan meget vel vise sig, at der i den allerede meget aktive orkansæson er flere af denne type rekorder på vej.

National Hurricane Center forudser en usædvanlig aktiv sæson, der historisk set først topper i løbet af efteråret.

Normalt dannes 12 tropiske storme i løbet af orkansæsonen, der går frem til 30. november.

I år forventes mellem 19 og 25 tropiske storme, hvoraf syv til 11 kan udvikle sig til tropiske orkaner. Heraf ventes tre til seks at blive af kategori-3 eller derover.

Flere årsager til aktiv orkansæson

Årsagen til den aktive tropiske orkansæson skyldes en kombination af flere faktorer.

Både højere havtemperaturer i Atlanterhavet og Caribien kan tilføre atmosfæren og de tropiske storme og orkaner en større mængde energi.

Derudover betyder en svækket nordøstpassat roligere vindforhold i atmosfæren i den tropiske del af Atlanterhavet. De tropiske storme og orkaner har de bedste betingelser for at udvikle sig i rolige vindforhold opefter i atmosfæren.

Dertil kommer en kraftige monsun over det vestlige Afrika, der kan sende kraftige uvejr ud over Atlanterhavet, som kan udvikle sig til tropiske storme.

Disse forhold ventes at forblive de kommende måneder, mens orkansæsonen topper.

Desuden er der en begyndende La Niña i Stillehavet - et fænomen, der kan forplante sig til Atlanterhavet i form af roligere vindforhold, som giver basis for kraftigere udvikling af tropiske storme.

Kan løbe tør for navne

Skulle prognoserne få ret, og der dannes op mod 25 tropiske storme, kan orkansæsonen 2020 ende med at løbe tør for navne.

Årets tropiske storme og orkaner - og der er kun ti navne tilbage.

I alt er der 21 mulige navne til de tropiske storme og orkaner, og kommer der flere end dette antal, tvinges man til at gøre som i 2005.

Her var der i den mest aktive orkansæson i historien hele 28 navngivne tropiske storme og orkaner.

De sidste syv fik navn efter det græske alfabet - hvor den første hed Alpha - og årets sidste fik navnet Zeta.