Vores jord

Vejret skaber stadig mere af din strøm

Sol og vind fortrænger i stigende grad kul – klimatænketank advarer dog om, at omstillingen skal op i fart.

Vejret spiller en stadig større rolle for jordens energiforsyning. I årets første halvdel nåede sol og vind for første gang op på 10 procent af den globale strømproduktion. Samtidig med at de grønne energiformer er gået frem, er forbruget af kul gået tilbage. Det viser en rapport fra den uafhængige klimatænketank Ember.

I forhold til første halvår sidste år er solpaneler og vindmøller gået 14 procent frem, mens kraftværkerne har brugt 8,3 procent mindre kul.

Tallene er dog ikke nok til at vække begejstring hos Ember. Hvis målsætningen fra Parisaftalen fra 2015 skal nås, skal der kraftigere reduktion i udledningen af de fossile brændsler til.

- For at have en chance for at holde temperaturstigningen på 1,5 grader, skal kulforbruget falde 13 procent om året, udtaler senioranalytiker Dave Jones fra Ember.

Parisaftalen forpligter landene til at holde den globale opvarmning på under to grader i forhold til det før-industrielle niveau og stræber efter at holde stigningen nede på halvanden.

Temperaturen er allerede steget mere end en grad siden 1880, så der er er kun decimaler tilbage at spille med.

Corona har sparet på strømmen

Coronavirussen har også haft indflydelse på strømforbruget. Ifølge tallene fra Ember er det globale strømforbrug faldet med tre procent i forbindelse med de større og mindre nedlukninger, der har fundet sted hen over krisen.

Selvom forbruget af kul er faldet, står den sorte energikilde stadig for 33 procent af den globale strømforsyning.

Europa har den grønne førerposition med 21 procent grøn energi. Kina har 10 procent og USA 12 procent.

Kinas reduktion står i stampe

Samtidig er det Europa og USA, der fører an i reduktionen af kul. Kulgenereret strøm er faldet med henholdsvis 31 og 32 procent i henholdsvis Europa og USA, men forbruget i Kina kun er faldet med to procent.

Embers rapport er baseret på tal fra 48 lande, der står for op til 83 procent af den globale strømproduktion.

Ifølge danske Energinet var det danske forbrug af fossile brændsler nede på 18 procent, når import af strøm er regnet med. Det svarer til omkring 85 procent CO2-reduktion per kilowatt-time i forhold til 1990.