Vejr

Hedebølge øger risiko for naturbrande

Naturen er knastør i Østdanmark, og det varme, tørre vejr øger risikoen for naturbrande.

Vejret indbyder i høj grad til at grille i haven eller i naturen, men man bør være forsigtig med ild, da vegetationen meget let kan antændes.

Risikoen for naturbrande er stor, særligt i Østdanmark. Nedenstående grafik fra brandfare.dk viser brandfareindekset i Danmark illustreret med farver.

Den røde farve, som er udbredt på Vestsjælland, Vestlolland, Østfyn og Bornholm, betyder, at brandfaren er meget høj. Det betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt.

Den øvrige del af de østlige egne og en stor del af Jylland er orange. Orange områder har høj brandfarerisiko, og antændelse ved glød eller mindre flamme vil kunne forekomme.

Mindre naturbrand på Bornholm

Udover at grille, så kan cigaretskod med mere også let antænde naturbrande lige nu. Du kan her læse nogle gode råd til at undgå brand i den tørre natur.

Der er endnu ikke indført officielt afbrændingsforbud. Dog har Anholt forbud mod brug af åben ild året rundt.

Selvom der endnu ikke er afbrændindsforbud har der været naturbrande. Torsdag morgen var der en mindre brand i et naturområde i Poulsker på Bornholm. Selvom branden hurtigt blev slukket, er der grund til at advare om forsigtig omgang med åben ild, skriver Bornholms Politi i døgnrapporten.

Regnfuld juli årsag til lavt tørkeindeks i Jylland

Ovenstående tørkeindeks viser den store forskel på tørken i øst og vest, og hænger i høj grad sammen med den mængde regn, der faldt i juli. Her faldt der eksempelvis 133 millimeter regn i Holstebro, mens der cirka faldt det halve på Øerne.

Det tørre og varme vejr den kommende uge betyder, at tørkeindekset vil stige. Det vil øge risikoen for naturbrande i hele landet.