Vores jord

Luksushuse på vej ud over kanten efter australsk uvejr

Flere storme har taget en ordentlig del af stranden - 40 huse er nu i fare for at styrte i havet.

En attraktiv placering ved havet er blevet et mareridt for ejerne af en stribe luksushuse i den australske delstat New South Wales. Det skriver CNN World.

Mere end 40 huse ved Wamberal-stranden er nu i akut fare for at styrte i havet.

Beboerne i de evakuerede huse fik ifølge 9NEWS to timer under lavvande til at redde deres mest dyrebare ejendele, da uvejret åd sig ind på Ocean View Drive.

Der er lukket for strøm, gas og vand til husene, og myndighederne forventer, at der vil gå flere uger, før beboerne kan vende hjem.

Flere af beboerne på den dyre strandvej må formentlig opgive deres huse helt.

På den sydlige halvkugle er det vinter, og der har gennem den seneste tid været flere uvejr, der har fået klinterne til at styrte sammen.

Som det også kendes fra den danske vestkyst, gnaver havet sig ind i landet, og det, der tidligere var fast grund under husene, forvandles til kanten af en afgrund.

Kysterosion har eksisteret altid, men man er først for alvor blevet opmærksom på problemerne i nyere tid. Derfor er der også blevet anlagt mange huse på steder, der må forventes at forsvinde, hvis ikke der gribes ind.

Allerede i 2011 anslog den australske regering, at 39.000 hjem i mere eller mindre grad var truet af erosion.

Problemet forventes at vokse i forbindelse med den globale opvarmning og det følgende mere ekstreme vejr.

Mandag holdt byrådet et ekstraordinært møde om situationen i Wamberal. Byrådet opfordrer regeringen til at erklære erosionen en naturkatastrofe udløst af kraftigt uvejr.

Hvis det bliver erklæret en naturkatastrofe, står husejerne bedre i forhold til at kunne få hjælp og erstatning.

Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om eventuel kystsikring af strækningen. De næste fire uger ser myndighederne sagerne an og griber kun ind, hvis der er fare for alvorlige følgeskader.

I Danmark er det primært sommerhuse, som normalt står tomme under de kraftige efterårs- og vinterstorme, der er truede.

Det er muligt at få lov til at kystsikre strandene i Danmark, men det kræver myndighedernes tilladelse, og at det ikke er muligt på for eksempel fredede strande uden en særlig tilladelse fra EU.

Kysterne kan sikres med beplantning, sten og beton alt efter omstændighederne.