Vores jord

Skibstrafik køler Jorden – lidt – ned

Selvom de store skibe udsender drivhusgassen CO2, udsender de også partikler, der køler Jorden ned.

Man skulle måske ikke tro det.

Men når de store fragtskibe sejler hen over verdenshavene, lægger de et næsten usynligt spor efter sig i atmosfæren. Selvom der er tale om forurening, er det med til at køle klimaet ned. Det skriver NASA's Earth Observatory.

I samarbejde med NASA har klimaforskeren Michael Diamond fra Washington University fastslået, at de små svævende partikler fra skibenes udstødning – de såkaldte aerosoler – forhindrer en del af solenergien i at varme de tættest befærdede havkorridorer op.

- Skibenes spor er et førsteklasses eksempel på, hvordan bittesmå forureningspartikler påvirker omgivelserne, siger Michael Diamond til Earth Observatory.

Skibene bidrager til drivhuseffekten i kraft af deres CO2-udledning, og drivhuseffekten svarer generelt til tre watt per kvadratmeter. Skibenes aerosoler modsvarer drivhuseffekten, hvor de sejler med to watt per kvadratmeter.

Den danske klimaprofessor Sebastian Mernild kalder det et "spændende studie".

- Næste skridt er nu at finde ud af, hvorledes disse fysiske forhold kan implementeres i klimamodeller, hvad det har af betydning for lokale, regionale og de globale temperaturforhold, og hvor stor nedkøling effekten er fra disse skibsruter, siger Sebastian Mernild.

Fremtidsudsigterne

Når skibenes aerosoler modsvarer drivhuseffekten, hvor de sejler med to watt per kvadratmeter, er det en relativt lille påvirkning globalt set. Men Michael Diamond mener, at det vil kunne overføres til udledning af aerosoler fra industrien på land også. Her anslår han, at effekten vil kunne svare til én watt per kvadratmeter.

Hvis resultaterne fra skibstrafikken rent faktisk kan overføres, betyder det ifølge Michael Diamond, at den industrielle forurening har skabt en kølende effekt en tredjedel så stærkt som drivhuseffekten.

Sebastian Mernild er usikker på, hvad det hele betyder på et globalt niveau.

- Jeg vurderer, at det, med den viden vi har i dag, ikke vil få nævneværdig effekt på nedkølingen. Men studier må iværksættes for at estimere effekterne, men også omfanget af disse udledningsstriber, siger han.

Skader mennesker og klima

Der er dog ingen grund til at øge skibstrafikken og den industrielle forurening.

Michael Diamond understreger nemlig, at der er en lang række negative effekter ved udledningen i øvrigt. Selvom der er en vis positiv effekt, er udledningen skadelig for mennesker og miljø, og så bidrager CO2'en også til den kraftigere drivhuseffekt.

For forskerne er det imidlertid vigtigt, at både den kølende og opvarmende effekt indgår i beregningerne, så de kan få et så retvisende billede af klimaets tilstand som muligt.

- Vi kan modellere verden med og uden menneskelige aktiviteter for bedre at forstå vores påvirkning af Jordens klima, siger Michael Diamond.

De små partikler kan opfange fugten i luften, så der dannes små, svævende dråber og dermed reelle skyer.

Skibenes korridorer er under de rette forudsætninger dækket af et skylag, der kan ses fra rummet. Skylaget behøver dog ikke være synligt for at have en afkølende effekt under sig.

- Hvis du ser på et satellitbillede af et område med tæt skibstrafik under de rette vejrforhold, kan du se tydelige skylinjer langs ruten, hvor skibene sejler og udleder aerosoler, siger Michael Diamond.

Ti års forskning

Forskere har gennem årtier diskuteret effekten af det skylag, som skibene skaber i de tættest befærdede havkorridorer, og Michael Diamond og hans hold har undersøgt området de seneste ti år.

Ved hjælp af avancerede beregningsmodeller, der fodres med stort set al tilgængelig klimadata, har de undersøgt, hvordan klimaet forandrer sig lokalt, når udledningen fra skibene tages ud af regnestykket. Det har de sammenlignet med de faktiske forhold.

- De synlige spor er kun spidsen af isbjerget. Vores studie kigger på, hvordan skibstrafikken påvirker omgivelserne i gennemsnit over en længere periode, siger Michael Diamond.