Vejr

Så flot så det ud, da mosekonen bryggede

Lav tåge og solopgang gav en smuk morgenstund.

Stod man op med solen i morges kunne man få sig en usædvanlig flot naturoplevelse. Lav tåge lå nemlig over landskabet, og i kombination med solopgangen gav det et imponerende syn.

Luftfugtighed - definitioner

Luftens indhold af vanddamp kan udtrykkes gennem flere forskellige størrelser, hvor af den relative fugtighed nok er den mest kendte.

Relativ fugtighed fortæller, hvor meget vanddamp der aktuelt er i luften holdt op mod, hvor meget der maksimalt kan være. Den relative fugtighed udtrykkes i procent. Styrken ved dette mål er, at det man hurtigt får et overblik over, om luften er tør eller fugtig. Svagheden er at man ikke kan se, hvor meget vand der er i luften

Dugpunktstemperatur er et direkte mål for, hvor meget vanddamp, der er i luften. Dugpunktstemperaturen eller blot dugpunktet er den temperatur, som luften skal afkøles til, for at der udkondenseres flydende vand. Man ser det i praksis, når badeværelsesspejlet dugger til: Her er spejlets overfladetemperatur under den fugtige badeværelseslufts dugpunktstemperatur. Styrken ved dette mål er, at man har et direkte tal for luftens vandindhold. Jo højere dugpunkt, jo mere vand i luften.

Noget af tågen var af typen fordampningståge – et fænomen som i folkemunde går som mosekonebryg.

Mosekonebryg er et sommerfænomen

Generelt dannes tåge altid på klare nætter, hvor temperaturen falder over land. Det er et sommerfænomen, som opstår, når fugtig luft fra søens overflade fordamper.

Når den varme og fugtige luft møder koldere luft, vil den kondensere og træde ud som tåge. Generelt gælder det nemlig, at kold luft kan indeholde mindre vanddamp end varm luft.

Derfor dannes mosekonebryg typisk henover sommeren, hvor der ofte er en temperaturforskel mellem mosen, som er varm, og luften som er kold.

Gammel folketro

Hvor de færreste har hørt om fordampningståge, har flere hørt om mosekonebryg.

Udtrykket stammer fra før elektriciteten blev opfundet, hvor man ofte forbandt natur- og vejrfænomener med underjordiske væsener. Seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling på Det Kgl. Bibliotek, Caroline Nyvang, uddyber:

- Mosekonen er betegnelsen for et farligt underjordisk væsen, der havde forbindelse til elverfolket. Når der opstod tåge over en sø eller mose, sagde man, at det var hendes bryg, man kunne se. Samtidig mente man også, at det var et signal om, at man skulle holde sig langt væk fra området - hvilket nok under alle omstændigheder var en god idé, idet tågen let kunne give anledning til, at man for vild og i værste fald druknede.