Vejr

Mildt myggeår – men intet er sikkert

Selvom du muligvis stadig har det første myggestik til gode, kan et enkelt skybrud få myggene til at myldre frem.

Zzzzzzuuum-stik! De færreste holder af myg, når de melder sig en sommeraften på terrassen, men indtil nu er der ikke kommet ret mange.

Kan vi være heldige, at 2020 bliver et mildt myggeår? Et simpelt spørgsmål, men uden et helt entydigt svar.

Danmark har haft en ekstremt våd og varm periode hen over efterår og vinter, efterfulgt af et ekstremt tørt forår. Varme og vand er godt for myggene. Tørke – ikke så meget.

En del af forklaringen på myggenes fravær kan imidlertid godt være de store vandmasser frem mod foråret.

- Myggene lægger ofte deres æg langs bredden af pytter og damme, og der kan de blive skyllet væk, hvis der kommer for megen regn. Og der har været perioder med rigtig megen vand, siger Lektor Thomas Pape, der forsker i insekter ved Statens Naturhistoriske Museum. Han understreger dog, at det er et skud fra hoften.

Fanger sig en myg

Den danske bestand af myg blive overvåget af DTU, hvor seniorforsker René Bødker står for indsamlingen af data.

Han peger på det tørre forår som bedste bud på det lave myggetal, men understreger også, at det er alt for tidligt at glæde sig. Der kan nå at ske meget endnu.

Radar - følg vejret her

På TV 2 VEJRs radar kan du følge den aktuelle nedbør i Danmark. Radaren viser de seneste tre timers nedbør og giver overblik over vejrets vej hen over landet samt en prognose for, hvordan vejret vil bevæge sig mere end en time frem. 

Se hvor langt, regnen er nået hen over dig

Årets myggetal er lavt, men er ikke opgjort præcist lige nu. Fire ud af fem af myggefælderne har været ude af drift under nedlukningen. Den ene åbne fælde, der står på Amager, viser dog et relativt lavt antal myg for årstiden.

Tallet er opgjort tilbage til 2012 og har kun ligget lavere en gang før.

Myggene kan hurtigt komme

Det er dog langt fra ensbetydende med, at hele året bliver et mildt år. Der skal ikke meget til, før myggene kommer væltende frem. Der kan også være store forskelle på myggetallet i forskellige landsdele.

- Det ser meget fredeligt ud indtil videre, men det er også lidt usikkert at basere sig på en fælde, siger René Bødker, der dog også selv har observeret færre myg i luften end normalt:

- De er umiddelbart ikke en plage for øjeblikket.

Men, men, men

René Bødker advarer dog mod at glæde sig for tidligt.

Der er flere forskellige typer af myg, og nogle har flere generationer hen over sommeren. Dermed skal myggene også bare have en kort periode med perfekte forhold, før de melder sig på banen i stort antal.

For de hurtigt formerende myg er det ikke det lange træk hen over årstiderne, der gør forskellen.

- De tænker ikke så langt. Der er for mange generationer på for kort tid, og generationerne er for korte til at en våd vinter eller et tørt forår gør en stor forskel, forklarer René Bødker.

Skybrud skabte myggeplage

René Bødker henviser til skybruddet i juli 2011, hvor Storkøbenhavn fik over 100 millimeter regn på få timer. Det fik bestanden af myg til at eksplodere i de ramte områder.

- Vi fik hundrede gange så mange myg 14 dage efter. Nogle myg reagerer lynhurtigt og laver nye generationer. Der skal bare et skybrud til, at tingene vender helt rundt, siger han.

Vandmasser kan udløse masseklækning

Myggene lægger deres æg over vandkanten. De kan mærke på jorden, om der er et sted, der normalt bliver oversvømmet. Kommer der så et skybrud, kan det få stort set alle æggene til at klække på en gang.

Efter 2011-skybruddet gik der mere end 10.000 myg i fælden på Amager på bare en nat. Til sammenligning ligger tallet for myg i fælden på Amager lige nu omkring 18 til 20 stykker på en god nat.

Sump og strand

Mere end ni ud af ti af skybrudsmyggene i 2011 var såkaldte strandengsmyg. Andre myg som sumpmyg er mere upåvirkede af vejret på den korte bane, og dermed mere afhængige af gode forhold hen over en længere periode. Det gælder for sumpmyggen, der med få dages variation kommer hvert år på samme tid, uanset nedbør og temperatur.

Det er med andre ord en god ide at glæde sig over det lave myggetal nu.

Det kan hurtigt vende.