Vejr

Ny klimanormal for det danske forår - det er blevet markant varmere og mere solrigt

Foråret i Danmark er i løbet af de seneste 30 år blevet både varmere og mere solrigt. Anders Birger Schjørring / Scanpix Danmark

I gennemsnit skinner solen næsten én time mere hver dag i løbet af foråret.

Foråret 2020 er ved at rinde ud, og med afslutningen på foråret kan der nu beregnes en dugfrisk klimanormal for det danske forår.

I klimatologien betegnes en 'normalperiode' som gennemsnittet over 30 år.

Vejrrekorder i forårsmånederne 1991-2020

Siden 1991 er der sat ni vejrrekorder i løbet af forårsmånederne - eller foråret som helhed. Alle pånær én har været varmerekorder eller rekorder for flest solskinstimer.

  • Varmeste marts: 6,1° i 2007 (tangering af marts 1990)
  • Varmeste april: 9,9° i 2011
  • Varmeste maj: 15,0° i 2018
  • Varmeste forår: 9,0° i 2007
  • Solrigeste april: 273,7 timer i 2019
  • Solrigeste maj: 363,3 timer i 2018
  • Solrigeste forår: 698,3 timer i 2020*
  • Højeste temperatur i april: 28,6° i 1993
  • Vådeste marts: 106,5 mm i 2019

*Tallet for antal solskinstimer i foråret 2020 er ikke kendt endnu. Det vil ende med >705 timer.

Indtil i år har den gældende klimanormal dækket årene 1961-1990. For hver måned, der går i 2020, får vi altså løbende nye klimanormaler, som er beregnet for årrækken 1991-2020 begge år inklusive.

Foråret er blevet markant varmere de sidste 30 år

Den nye klimanormal afslører - ikke overraskende - at det gennemsnitlige forår i Danmark er blevet væsentligt varmere siden seneste klimanormal, der sluttede i 1990.

Samlet set er forårets gennemsnitstemperatur steget fra 6,2 grader til 7,3 grader, hvilket er en stigning på 1,1 grad. Bag forårstallene, gemmer der sig en marts, som i gennemsnit er blevet 1,2 grader varmere, en april, som er blevet hele 1,5 grader varmere, samt en maj, som ender med at blive 0,6 grader varmere end før.

Flere solskinstimer i foråret

Udover at temperaturen i forårsmånederne er steget i løbet af de seneste 30 år, er vi også blevet beriget med mere solskin.

Indtil i år har man - jævnfør den gamle klimanormal - kunne forvente 476 timer med solskin i løbet af foråret, men i løbet af de sidste 30 år er antallet af solskinstimer steget betragteligt.

Nu kan vi i gennemsnit forvente 555 timer med solskin - det svarer til 53 minutters ekstra solskin hver dag i løbet af foråret.

Vi kan i gennemsnit forvente 53 minutter mere med solskin - hver dag i foråret.

Mange varme- og solskinsrekorder i foråret

Dykker vi ned i forårsvejret de seneste 30 år, afslører tallene også, at vi har en stor overvægt af varme- og solskinsrekorder.

Alle varmerekorder for forårsmånederne er sat i løbet af de sidste 30 år, ligesom det varmeste og solrigeste forår også er målt inden for den nye klimaperiode.

Den seneste forårsrekord har vi fået i år, hvor foråret aldrig før har budt på mere solskin. I faktaboksen kan du se, hvilke forårsrekorder der er målt i løbet af de sidste 30 år.

Det er DMI, der beregner den officielle klimanormal. Alle tal fra 1991 til 2020 vil blive genberegnet af DMI. Dermed kan den endelige klimanormal for april komme til at afvige lidt - ligesom alle klimatal for de seneste 30 år kan ændre sig. Derudover er tallene for maj 2020 ikke fuldstændige endnu.