Vejr

Den tropiske storm Arthur påbegynder orkansæsonen i USA før tid

Hurricane Arthur fra juli 2014. Kun hvis orkaner er meget ødelæggende, fjerner man navnet, så nye orkaner ikke kommer til at hedde det samme et senere år. Scanpix Denmark

De seneste seks år er der hvert år dannet mindst én navngiven storm før den officielle orkansæson.

En tropisk storm nær Florida blev lørdag navngivet Arthur, efter fly havde målt og analyseret vindene omkring vejrsystemet.

Lørdag viste nogle beregningerne, at den tropiske storm måske ville få landgang i North Carolina.

Forventet bane og styrke af den tropiske storm Arthur

Flere beregninger viser dog, at banen bliver mere østlig, og Arthur forventes nu kun at bevæge sig over Atlanterhavet.

Arthur bliver kun en tropisk storm

En tropisk storm er ofte et forstadie, før et uvejr udvikler sig videre til en orkan, men selvom Arthur i øjeblikket er under udvikling, ventes den ikke at nå orkanstyrke.

Der er flere meteorologiske kriterier, der skal opfyldes, før en tropisk storm eller orkan kan dannes. En af de vigtigste er, at havvandet skal være mindst 26 grader og gerne varmere. Man kan populært sige, at jo varmere havet er, des mere brændstof er der til vejrudviklingen.

Havet under Arthur er 26 grader, så vandet er netop varmt nok til, at en tropisk storm kan dannes.

Tropiske orkaner

En tropisk storm eller orkan er et uvejr bestående af kraftige tordenbyger og stærke vinde. De dannes over tropiske havområder på minimum 5° nordlig eller sydlige bredde, hvor vandet er varmere end ca. 27 grader.

De dannes dermed fundamentalt anderledes end storme og orkaner på vores breddegrader, som opstår på grund af temperaturforskelle mellem nord og syd.

I Atlanterhavet og den østlige del af Stillehavet kaldes de tropiske orkaner for hurricanes, og det gør vi også herhjemme for at adskille dem fra vores 'hjemlige' storme og orkaner. I den vestlige del af Stillehavet kaldes de tyfoner. I Det Indiske Ocean og omkring Australien kaldes de tropiske cykloner.

Tropiske orkaner klassificeres normalvis efter vindhastigheden på Saffir-Simpson-skalaen, der går fra 1 til 5, hvor 5 er kraftigst:

Tropisk lavtryk: >17,5 m/s
Tropisk storm: 17,5 - 32,5 m/s
Kategori 1: 32,5 - 42,4 m/s
Kategori 2: 42,5 - 49,9 m/s
Kategori 3: 50,0 - 57,9 m/s
Kategori 4: 58,0 - 68,9 m/s
Kategori 5: > 69,0 m/s 
 

Sæson for tropiske uvejr begynder normalt i juni

Netop fordi havtemperaturen er så vigtig, dannes de fleste tropiske uvejr om sommeren og i det tidlige efterår. Normalt begynder sæsonen i juni, men siden 2014 er der hvert år blevet dannet mindst ét tropisk uvejr, før den officielle sæson er begyndt.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der de seneste seks år dannet syv navngivne tropiske uvejr nær USA. Kun en enkelt af dem, Alex fra 2016, nåede at blive en tropisk orkan, som man i USA kalder en hurricane.

Alex udviklede sig til en tropisk orkan nær Cuba og er meget usædvanlig, da en del af dannelsen var anderledes, end man normalt ser.

Bortset fra Alex er den tidligste tropiske storm de seneste mange år Arlene, der blev dannet allerede i april 2017. I 2013 og 2014 blev der ikke dannet tropiske uvejr, før den officielle sæson begyndte i juni.

Højsæson i sensommeren

De kraftigste uvejr dannes, når vandet er meget varmere end nu. Et eksempel er Dorian fra august sidste år, der ramte Bahamas som en kategori-5 orkan.

I Den Bengalske Bugt er den cyklonen Amphan under stærk udvikling. Her er havvandet 31 grader, så der er masser af brændstof til udviklingen af det voldsomme uvejr. Amphan var lørdag en tropisk storm, men er i dag opgraderet til en tropisk orkan. I den Bengalske bugt bruger man betegnelsen cyklon.