Vejr

Ny klimanormal for april - måneden er blevet meget varmere og mere solrig

April er blevet halvanden grad varmere, væsentlig mere solrig og en anelse mere tør.

April 2020 er netop overstået - og det giver nu mulighed for at beregne den nyeste klimanormal for måneden.

I klimatologien betegnes en 'normalperiode' som gennemsnittet over 30 år.

Indtil i år har den gældende klimanormal dækket årene 1961-1990. For hver måned der går i 2020, får vi altså løbende nye klimanormaler, som er beregnet for årrækken 1991-2020, begge år inklusive.

April er blevet væsentligt varmere og mere solrig

Den dugfriske klimanormal for april viser, at måneden har ændret sig markant på flere områder. Som tilfældet er det med samtlige kalendermåneder i Danmark, er april også blevet varmere i løbet af de seneste 30 år.

Som helhed er aprils gennemsnitstemperatur steget hele halvanden grad, fra 5,7 til 7,2 grader. Det er et særdeles markant temperaturspring og uden fortilfælde i de 146 år, man har målt temperatur i Danmark på landsplan. De sidste 120 år har middeltemperaturen for april - klimanormalerne imellem - højst ændret sig 0,5 grader.

Med temperaturstigningen på 1,5 grader er det (indtil videre) kun januar og februar, der med 1,6 graders stigning har oplevet et større temperaturspring fra den gamle til den nye klimanormal.

Udover den markant højere middeltemperatur har vi de seneste 30 år også oplevet væsentlig mere solskin i april. Samlet set er solskinstimerne steget fra 162 timer til 188 timer - eller det, der svarer til en stigning på 16 procent. Omregner vi det til solskin på daglig basis, så betyder det, at vi får 52 minutter mere med solskin i april om dagen, sammenlignet med den gamle klimanormal.

Ser vi på de ti mest solrige april måneder siden 1920, så har syv af dem været at finde siden 1991, hvor den nye klimanormal starter.

April er årets tørreste måned

De splinternye tal afslører også, at april er blevet en smule mere tør. Den gennemsnitlige nedbørmængde er faldet fra 41 til 38 millimeter, hvilket dog ikke kan anses for at være en signifikant ændring.

Ti solrigeste april måneder siden 1920

  • 273,7 timer (2019)
  • 272 timer (2009)
  • 262 timer (1974)
  • 260,7 timer (2020)
  • 257 timer (2007)
  • 254 timer (2011)
  • 248 timer (1942)
  • 240,6 timer (2015)
  • 240 timer (2003)
  • 231 timer (1968)

I den tidligere klimanormal var februar den tørreste måned, men i takt med, at februar er blevet væsentligt mere våd i løbet af de sidste 30 år, er det nu april, som i gennemsnit er den tørreste måned i Danmark. Historisk set har det enten været februar, marts eller april, der har været de tørreste måneder i Danmark.

April 2020 endte varm, tør og ekstremt solrig

Den netop overståede april har også gjort sig bemærket - navnlig i forhold til mængden af solskin. Med hele 260,7 timers solskin i løbet af måneden blev april 2020 den fjerdesolrigeste i de 100 år, DMI har registreret solskinstimer på landsplan. I gennemsnit skinnede solen 8 timer og 41 minutter om dagen.

Rekorden skal vi blot ét år tilbage for at finde - da solen i april skinnede i 273,7 timer.

Samtidigt endte april med kun 23,3 millimeter nedbør. Det gør måneden væsentlig mere tør end normalt - og over halvdelen af hele månedsnedbøren faldt 30. april. Havde vi ikke haft det regnvejr, så var måneden endt som én af de fem tørreste siden 1874.

I månedens løb nåede tørkeindekset den højeste værdi i nogen forårsmåned i den 15 år lange periode, hvor DMI har beregnet tørkeindeks.

Den månedlige middeltemperaturen blev 7,7 grader. Det er hele 2 grader over den - nu gamle - klimanormal 1961-90 og en halv grad over den helt nye klimanormal, som lyder på 7,2 grader.

Det er DMI, der beregner den officielle klimanormal. Alle tal fra 1991 til 2020 vil blive genberegnet af DMI. Dermed kan den endelige klimanormal for april komme til at afvige lidt - ligesom alle klimatal for de seneste 30 år kan ændre sig.