Vejr

Tørkeindekset når rekordhøjde for årstiden

Siden DMI begyndte at beregne tørkeindeks for 15 år siden, har tørkeindekset ikke været højere på noget tidspunkt i foråret.

Fredag aften og først på natten til lørdag bevægede et område med byger sig nedover dele af Sjælland fra Kattegat. Det gav den første regn - overhovedet i Danmark - i hele 12 dage. Men med sølle 0,4 millimeter målt af DMI på landsplan, så er det næsten umærkeligt i det samlede og knastørre nedbørbudget for april.

Siden månedens start er der nu kun faldet 5,6 millimeter fordelt over hele landet, mod normalt 41 millimeter i løbet af en hel april. Og siden 19. marts, hvor den nuværende tørkeperiode begyndte, er der i alt faldet 6,3 millimeter - på 35 dage!

Tørkeindekset er rekordhøjt for foråret

Det knastørre - og usædvanligt solrige - vejr, kan direkte aflæses på DMI's tørkeindeks. Tørkeindekset beskriver, hvor meget vand jorden mangler, førend den er såkaldt 'vandmættet'. Antager tørkeindekset værdien nul, så er vandmagasinerne i jorden fuldstændigt mættet med vand.

Tørkeindekset kan i den modsatte ende maksimalt nå en værdi på 10, der svarer til, at jorden mangler 100 millimeter regn.

Siden 2005, hvor DMI har beregnet tørkeindekset for Danmark, har vi ikke oplevet så krads en tørke i foråret, som den vi oplever endnu. Torsdag nåede tørkeindekset en værdi på hele 9,7, hvilket ikke før er registreret i nogen forårsmåned. Den tidligere rekord - som blot var knap et år gammel - var på 9,6, som blev målt 16. maj sidste år.

Siden torsdag er tørkeindekset steget endnu mere og har nu en værdi på hele 9,8. Til sammenligning er den normale værdi (gennemsnittet af perioden 2005-2019), for 25. april blot 3,2.

Med andre ord har jorden nu et vandunderskud, der er 66 millimeter større end normalt.

Fordampningen fra jordoverfladen øges ved høje temperaturer, stor solindstråling, meget vind og lav luftfugtighed - alt sammen noget vi har oplevet de sidste par uger.

Kan give planter tørkeskader

Med et tørkeindeks på 9,8 kan tørken i høj grad mærkes hos haveejere og landmænd.

Plantevæksten berøres, når planterne kun har 60 procent eller derunder af den maksimale mængde vand i vandmagasinerne til rådighed.

Er der mindre vand i jorden, kan planterne får tørkeskader.

Der er dog store forskelle afhængig af jordtyper, og de sandede jorde i Vestjylland er dem, der dårligst tåler vandmangel.

Her kan der allerede opstå tørkeproblemer ved et vandunderskud på 30 millimeter, mens vegetationen på de lerede jorde i den østlige del af landet først får problemer ved cirka 80 millimeters vandunderskud.

Det betyder, at hele landet reelt set er ramt af tørke i større eller mindre grad.

Den absolutte rekord for højeste tørkeindeks-værdi på landsplan er fra den knastørre sommer i 2018, hvor tørkeindekset 14 dage i træk i starten af juli lød på 10,0.

I 2008 nåede tørkeindekset en værdi på 10,0 allerede 9. juni, og der er mulighed for, at den rekord også kan blive slået i løbet af de kommende dage, inden der i løbet af den kommende uge vil komme regn.