Vejr

Pas på - knastørt vejr øger brandfaren

Der er næsten ikke faldet regn i en måned nu, og det begynder at kunne mærkes i naturen.

Gennem den seneste måneds tid har vi kunnet nyde en klar blå himmel og masser af solskin, men det betyder også, at der nu er knastørt i det meste af landet.

Det øger faren for, at en brand pludselig får fat ude i naturen.

- Det kan godt snyde her i foråret, hvor alt ser grønt og frodigt ud, men vi har haft en lang periode uden særlig megen nedbør, og det øger risikoen for naturbrande, siger Elias Samsø Larsen, der er beredskabsinspektør ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Det meget tørre forår kommer efter en ekstremt våd vinter, men det har ikke taget mere end omkring en måned, før der er opstået decideret tørke flere steder. Det har ført til større naturbrande i Jylland og Nordsjælland og mindre brande over hele landet.

Fordampningen fra jorden øges af den tørre luft, blæsten og den megen sol. Det gør, at der for øjeblikket fordamper op mod tre millimeter vand i døgnet, og da der kun er faldet omkring seks millimeter siden 19. marts, fører det hurtigt til en udtørring af jorden.

Følg brandfaren

Beredskabsinspektøren anbefaler, at man holder sig orienteret på den officielle hjemmeside Brandfare.dk, hvor man kan følge med i, hvor brandfarlig naturen er, hvor man bor.

Gode råd – undgå brand i den tørre natur

Disse råd er altid gældende:

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille
  • Hold afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt
  • Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller
  • Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen
  • Ring til 112, hvis uheldet alligevel er ude

Kilde: Brandfare.dk

Og det er selvfølgelig også en god idé at tænke sig om, inden man tænder ild udenfor, hvad enten det er et bål, en grill eller en ukrudtsbrænder. Særligt sidstnævnte fører til mange udrykninger, når tørken er sat ind.

- Ukrudtsbrændere er en stor synder, og det er ofte noget af det, der udvikler sig lidt voldsommere. Der er tit tørt materiale under en hæk, og da der er tryk på flammen, kan den sprede sig ud til siden. Hvis hækken så står op af huset eller en carport, er det pludselig lidt mere alvorligt end bare en busk, der er brændt af, siger Elias Samsø Larsen.

Hold afstand - med ilden

Generelt skal man holde afstand, hvilket i denne forbindelse betyder, at man skal tænde sin ild i god afstand af noget, der kan brænde, og så skal man føre tilsyn med sin ild.

Cigaretskodder udgør også en risiko, hvis de får lov til at ligge på jorden.

Mange steder er der anlagt både bål og grillpladser, der kan bruges, så længe der ikke er afbrændingsforbud. Om der er afbrændingsforbud, kan tjekkes på Brandfare.dk.

Ilden kan godt putte sig og først dukke op, når man føler sig overbevist om, at nu er den slukket. Hvis man er det mindste i tvivl om, hvorvidt der er risiko for en farlig situation, anbefaler Elias Samsø Larsen, at man kontakter beredskabet og sætter dem ind i situationen.

Onsdag var DMI’s tørkeindeks oppe på 9,4, hvilket betyder, at der skal falde 94 millimeter regn for at mætte jorden med vand. Det er det højeste tørkeindeks så tidligt på året, siden DMI begyndte at opgøre tallet i 2005.