Vejr

Rapsen er præget af den våde vinter, men står nu flot i gult

Mange steder har rapsplanterne soppet i vand og derfor ikke udviklet stærke rødder.  

En af forårets flotteste bebudere har meldt sin ankomst, og flere steder står rapsmarkerne nu klædt i gult.

Normalt kommer rapsen først i maj, men det er ikke usædvanligt, at den kommer i april. I år stod den dog til at komme endnu tidligere. Den seneste periodes nattefrost har imidlertid holdt rapsens udvikling tilbage.

- Hvis ikke vi havde haft det hvidt næsten hver nat, havde den stået i fuldt flor nu, siger Troels Toft, der er sektionsdirektør i Landbrug & Fødevarers videnshus SEGES.

Nattefrosten er kommet med det klare højtryksprægede forårsvejr. Det har givet os den klare blå himmel om dagen, men om natten gør de manglende skyer, at der ikke er noget til at holde på varmen.

Derfor falder temperaturen nemt til omkring og under frysepunktet, selvom der sagtens kan have været tocifrede temperaturer i løbet af dagen.

Rapsen kan klare kulden

Rapsen har dog ikke problemer med let nattefrost, selvom den er blomstret. Temperaturen skal ned under fem graders frost, før det begynder at give problemer.

Der er store forskelle på rapsens tilstand, alt efter hvor den befinder sig i landet. Den våde vinter og det våde efterår har sat sine spor. Dette gælder særligt i Vestdanmark, der også er der, der er faldet allermest vand.

- Nogle steder har rapsen stået og soppet i vand. Det vil sige, at planterne var svage, da vi kom til foråret, siger Troels Toft.

Overfladiske røddder

En veludviklet rapsplante har på nuværende tidspunkt rødder, der går mindst halvanden meter ned i jorden, men de steder, hvor den har stået i vand, har den kun udviklet et overfladisk rodsystem. Det kan give problemer med det tørre vejr, vi har for øjeblikket.

- De veludviklede rapsplanter klarer sig fint. De planter, som er præget af det fugtige efterår og vinter, har det lidt hårdt nu, forklarer Troels Toft.

Raps er den femtestørste danske landbrugsafgrøde.