Vejr

Ny klimanormal for marts - måneden er blevet over én grad varmere

Vi har fået mere solskin - mens nedbørsmængden er helt uændret.

Marts 2020 er netop overstået - og det giver nu mulighed for at beregne den nyeste klimanormal for marts.

I klimatologien betegnes en "normalperiode" som gennemsnittet over 30 år.

Indtil i år har den gældende klimanormal dækket årene 1961-1990. For hver måned, der går i 2020, får vi altså løbende nye klimanormaler, som er beregnet for årrækken 1991-2020, begge år inklusive.

Marts er blevet varmere og mere solrig

Som tilfældet er det for stort set alle måneder i Danmark, er marts også blevet betydeligt varmere i løbet af de sidste 30 år. Den nye klimanormal viser nu, at marts har en middeltemperatur på 3,3 grader.

Det er en stigning på 1,2 grader i forhold til den tidligere klimanormal, hvor middeltemperaturen for marts lå på 2,1 grader. Det er også den højeste gennemsnitstemperatur for marts i nogen dansk klimanormal i historien.

Udover at gennemsnitstemperaturen er steget i marts, får vi også i gennemsnit flere timer med solskin i årets første forårsmåned.

De nye tal viser, at solen i gennemsnit skinner 131 timer i løbet af marts - eller hvad der svarer til lidt over fire timers solskin om dagen.

Det er en stigning på 21 timer (eller 41 minutter mere solskin om dagen) siden den tidligere klimanormal, eller hvad der svarer til en stigning på 19 procent mere solskin.

Nedbørsmængden er uændret

Kuriøst nok ender marts i den splinternye klimanormal med eksakt den samme mængde nedbør som i den forrige klimanormal. Afrundet til nærmeste heltal faldt der 46 millimeter nedbør i marts - akkurat som i perioden 1961-1990.

I gennemsnit får vi nu 21 timers mere solskin i marts, end vi gjorde i den tidligere klimanormal fra 1961-1990. Det svarer til lidt over 40 minutter mere med solskin om dagen.

Set over de sidste 120 år er marts i gennemsnit blevet lidt mere våd - og vi skal blot ét år tilbage for at finde den vådeste marts siden 1874. Forrige år fik vi rekordstore mængder regn i marts med 106,5 millimeter.

Marts 2020 trak op i solskin og temperatur

Den netop overståede marts endte med en middeltemperatur på 4,4 grader. Det er over én grad varmere end den helt nye klimanormal. Det til trods endte marts koldere end samtlige af de foregående vintermåneder - der tilsammen også gjorde vinteren 2019-2020 til den varmeste i dansk vejrhistorie.

Derudover fik vi hele 182 timers solskin i marts - hvilket er langt over den nye klimanormal. Marts 2020 endte således med at blive den sjette mest solrige marts siden de landsdækkende målinger af solskin begyndte for hundrede år siden i 1920.

Marts 2020 endte med sammenlagt 36,8 millimeter nedbør. Det er 20 procent mindre nedbør end de to forrige klimanormaler.

Det er DMI, der beregner den officielle klimanormal. Alle tal fra 1991 til 2020 vil blive genberegnet af DMI. Dermed kan den endelige klimanormal for januar komme til at afvige lidt - ligesom alle klimatal for de seneste 30 år kan ændre sig.