Vejr

Coronakrisen giver mindsket luftforurening i store danske byer

Både i Kina og Italien har man kunnet måle fald i luftforureningen. Nu kan det også måles i Danmark.

Der ses nu et markant fald i luftforureningen i flere større danske byer. Det falder sammen med den seneste uges nedlukning af store dele af det danske samfund på grund af covid-19.

Det er især i København, der den seneste uge er registeret et fald i luftforureningen.

Det viser analyser baseret på målinger fra det danske luftkvalitetsovervågningsprogram udført af Dansk Center for Miljø og Energi, DCE, ved Aarhus Universitet.

Luftforening reduceret med en tredjedel

Målingerne viser en betydelig reduktion i mængden af kvælstofdioxider (NOx) inden for den seneste uge.

Kvælstofdioxider er gasser, der opstår ved forbrænding ved høje temperaturer i blandt andet bilmotorer.

- Vores foreløbige analyser tyder på, at luftforureningen med kvælstofoxider er faldet med cirka en tredjedel i bygaderne i de fire største byer i Danmark. Vi finder således nogenlunde samme fald i alle de fire største byer, siger Ole Hertel, der er professor og viceinstitutleder ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Et af de steder i landet, den største reduktion er registeret, er ved en af Danmarks mest trafikerede veje, H.C. Andersens Boulevard i Københavns centrum.

- I dagtimerne på H.C. Andersens Boulevard har vi set en middelværdi i ugerne op til Corona-krisen på cirka 80 mikrogram NOx per kubikmeter, og siden fredag har tallet været cirka 50, siger Ole Hertel.

Vejrforhold kan ikke forklare den mindre luftforurening

Vejret kan give variationer i mængden af kvælstofoxider i luften.

Især blæsende vejr og tilstrømning af luft fra nord kan mindske koncentrationerne.

Ingen af disse faktorer kan for den seneste uges vedkommende tilskrives det store fald i luftforureningen i de større danske byer.

Kun en mindre reduktion på Anholt

Ved en af de såkaldte landstationer på Anholt, der ikke er påvirket af direkte luftforurening, har der den seneste uge ikke været et tilsvarende fald i mængden af kvælstofoxider.

- På Anholt har vi for dagtimerne set en middelværdi i ugerne op til coronakrisen på cirka fem mikrogram NOx per kubikmeter, og siden fredag har tallet for de samme værdier ligget omkring fire. Det vil sige et noget mindre fald i størrelsesordenen omkring ti til 15 procent, forklarer Ole Hertel.

Den mindre luftforurening må således tilskrives den mindre mængde trafik i de større danske byer som en følge af de restriktioner, der foretaget i forbindelse med covid-19 i Danmark.

Er set i Kina og Italien

Samme tendens, som man nu ser i Danmark, er tidligere blevet registeret i både Kina og Norditalien.

Sidst i februar viste satellitdata, hvorledes mængden af kvælstofdioxid var blevet reduceret under den omfattende kinesiske karantæne i februar måned.

I Norditalien kunne man i sidste uge ligeledes via satellitdata registrere en markant reduktion i luftforureningen.

Allerede sidst i februar så man de første tilfælde af covid-19 i regionen Lombardiet, og i starten af marts blev hele regionen sat i karantæne.