Stort fald i luftforurening i Italien kan ses fra satellit

Nye målinger fra Den Europæiske Rumfartsorganisation, ESA, viser et markant fald i luftforureningen over Italien.

Efter Italien i starten af marts blev omfattet af en landsdækkende karantæne som følge af covid-19-udbruddet, viser nye satellitdata, hvorledes luftforureningen er formindsket over Italien.

Det er data opsamlet af Copernicus Sentinel-5P-satellitten fra Den Europæiske Rumfartsorganisation, der viser en betydelig reduktion af mængden af kvælstofdioxid (NO2).

Kvælstofoxider er gasser, der opstår ved forbrændinger ved høje temperaturer i bilmotorer og kraftværker.

Reduktionen er især tydelig over det nordlige Italien, som var det første område i Italien, der i starten af marts blev berørt og senere omfattet af karantænen.

Mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren i starten af januar 2020.
Mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren i starten af marts 2020.

Før: Mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren i starten af januar 2020. Efter: Mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren i starten af marts 2020.

Billederne og animationen over artiklen viser et glidende tidages gennemsnit af mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren over Europa fra 1. januar til 11. marts.

- Faldet i udledningen af kvælstofdioxid over Po-dalen i det nordlige Italien er meget markant, siger lederen af ESA's Copernicus Sentinel-5P-mission, Claus Zehner, ifølge ESA's hjemmeside.

Vejret kan give variationer i mængden af kvælstofdioxid i atmosfæren. Især blæsende vejr og tilstrømning af luft fra nord kan mindske koncentrationerne.

- Selvom der kan være små variationer i dataene på grund af skydække og skiftende vejr, er vi meget sikre på, at reduktionen i emissioner, som vi kan se, falder sammen med nedlukningen i Italien, der har medført mindre trafik og færre industrielle aktiviteter, siger Claus Zehner.

Norditalien hĂĄrdest ramt af covid-19

Allerede sidst i februar så man de første tilfælde af covid-19 i regionen Lombardiet, og i starten af marts blev hele regionen sat i karantæne.

Der bor ti millioner mennesker i Lombardiet.

Alene i regionens hovedstad, Milano, bor der 1,3 millioner mennesker og over syv millioner, hvis man tæller forstæderne med.

9. marts blev hele Italien indbefattet af den landsdækkende karantæne.

OgsĂĄ set i Kina

Det er ikke første gang, der ses en reduktion i luftforureningen i forbindelse med covid-19.

Sidst i februar viste satellitdata, hvorledes mængden af kvælstofdioxid var blevet reduceret under den omfattende kinesiske karantæne i februar måned.