Vejr

Kraftigt regnvejr torsdag giver nye oversvømmelser

De i forvejen overfyldte åer vil gå over deres bredder endnu flere steder, når der torsdag falder 10 til 15 millimeter regn.

De seneste to søndage har været voldsomt regnfulde og givet oversvømmelser flere steder i landet.

Efter et par 'hviledage' venter en torsdag med nye fronter og omkring 15 millimeter regn til dele af landet. Det vil resultere i nye oversvømmelser i de dele af landet, som i forvejen er ramt.

I Jylland ventes generelt mellem 10 og 15 millimeter regn, mens der vil falde mellem 5 og 10 millimeter regn over øerne.

Næsten al regnvandet skal ned i åerne

På denne årstid er der så ringe fordampning, at 14 ud af 15 millimeter regn enten må sive ned i jorden eller løbe til åerne. Det betyder, at der vil komme nye oversvømmelser, fordi åerne går over deres bredder. Desuden vil regnvandet også samles i de lavninger, der er på de mættede jorder.

Nye oversvømmelser i Holstebro

Danmarks næstlængste å, Storå, løber igennem Holstebro. Åen blev overfyldt efter søndagens regnvejr, hvilket betød, at man i Holstebro fik oversvømmelser flere steder. Vandstanden er i øjeblikket faldende, men vil på grund af torsdagens regnvejr igen stige.

Ovenstående prognose viser, at vanddybden i Storå ved Holstebro Renseanlæg fredag igen kommer op omkring ni meter. Det giver endnu engang begyndende oversvømmelser i Holstebro. Hvis regnvejret bliver kraftigere end prognoserne, så vil vandstanden stige yderligere. På figuren ses en mørkerød linje ved 9,8 meter. Hvis vandstanden når derop, kommer der betydelige oversvømmelser i Holstebro By, skriver Holstebro Kommune.

Oversvømmelser langs Gudenåen

15 millimeter regn lyder måske ikke af meget, men svarer til 15 liter vand per kvadratmeter. Oplandet til Storå, der udspringer ved Gludstrup Plantage og løber ud i Nissum Fjord, er 825 kvadratkilometer. Hvis vi antager, at 10 ud af de 15 millimeter vand, der falder i området, ender i åen, så får åen tilført over otte milliarder liter vand af torsdagens regnvejr. Det får åen til at gå over sine bredder.

Danmarks længste å, Gudenåen, ventes også at få nye oversvømmelser. Gudenåen er 147 kilometer lang og har sit udspring i Tinnet Krat ved Tørring i Vejle Kommune og løber ud i Randers Fjord. Søndagens regnvejr fik igen åen til at gå over sine bredder med oversvømmelser flere steder - blandt andet ved Svostrup nær Silkeborg.

I den sydlige del af Gudenåen er vandstanden faldende, mens den stadig stiger i nord nær Randers, fordi vandet er nogle dage om at løbe ud. Nedenstående grafik fra Langå viser, at vanddybden er steget 30 centimeter siden søndagens regnvejr - og stadig er stigende.

To markante fronter skal passere Danmark på et døgn

Årsagen til morgendagens vejr er to fronter, der skal passere Danmark fra vest. Det giver noget, der minder om heldagsregn, da opholdet mellem varm- og koldfront er meget kortvarig.

Prognosen klokken 15 viser regn til hele landet med cirka syv graders varme og op til kuling ved kysterne.