Vores jord

Grøn vækst holder temperaturen lidt i skak

Den globale opvarmning har en bivirkning, som er med til at holde opvarmningen lidt nede.

Verden er blevet grønnere i takt med den globale opvarmning, og den grønne vækst er faktisk med til at holde temperaturstigningerne nede. Det skriver NASA.

Den kølende effekt er dog ikke ensbetydende med, at klimaudfordringen kan afblæses, men NASA’s forskerhold anslår, at temperaturen ville være 0,2 til 0,25 grader højere, hvis ikke det var for den øgede plantevækst forårsaget af det øgede indhold af CO2 i atmosfæren.

Dette skal ses i forhold til, at FN’s klimamål taler om at holde temperaturstigningen inden for halvanden til to grader.

- Ironisk nok er den samme CO2-udledning, som forårsager skadelige forandringer på klimaet, også befordrende for plantevæksten, som til gengæld har en vis virkning på den globale opvarmning, siger den norske forsker Jarle Bjerke.

Verden er simpelthen overordnet set blevet grønnere siden 1980’erne. Altså i form af grønne, fotosynteseproducerende planter over hele kloden.

Forskerne gør det op som bladdækkede områder set fra NASA’s satellitter. Vækst vises som med grønt, mens aftagende bladdække vises med brunt. Områder som for eksempel er ørken, byer, hav eller lignende er vist med hvidt.

Bemærk at kortet ikke viser den samlede ”grønhed”, men tilvæksten i grønt. Derfor er tætbevoksede områder som Amazonas og Congo-bassinet relativt lyse på kortet, mens lande som Indien og Kina fremstår grønne. De lande har nemlig øget beplantningen siden 1980’erne i form af øget landbrug og skovplantning.

Der er en klar tendens til, at jordens køligste områder bliver grønnere som følge af temperaturstigningerne.

Rama Nemani fra NASA’s Ames Research Center fremdrager Svalbard som eksempel. Svalbard er blevet 30 procent grønnere, samtidig med at gennemsnitstemperaturen om sommeren er steget fra 2,9 til 4,7 grader fra 1986 til 2015.

Grøn vækst i varmere klima

NASA’s forskere har sammenholdt mere end 250 forskningsartikler for at forstå samspillet mellem væksten i grønne planter og den globale opvarmning.

Forskerne har fundet, at det ikke så meget er selve varmen, men CO2’en i atmosfæren, der bidrager til væksten. Det øgede indhold af CO2 understøtter fotosyntesen og dermed planternes vækst.

Fotosyntesen er helt groft skåret op den proces, hvor planten tager dens kulstof fra luftens CO2 og slipper ilt ud i atmosfæren igen.

Klimamodellerne viser, at vi kan forvente en endnu grønnere fremtid. Forskerne har kigget på et worst case-scenarie, hvor indholdet af CO2 har presset gennemsnitstemperaturen fem grader op ved århundredeskiftet. Særligt i de nu meget kolde områder med meget nåleskov vil det betyde en kraftig tilvækst af grønne planter.

- Denne grønne vækst og den medfølgende køling er fordelagtig, men en reduktion af vores CO2-udledning er stadig nødvendig for at holde vores planet beboelig, fastslår Shilong Piao fra Peking University.