Vejr

Kraftigt blæsevejr med vindstød af stærk storm har ramt Danmark

19 steder i Jylland er der målt vindstød af stormstyrke. Den kraftige blæst kan fortsætte til ud på eftermiddagen.

Blot en uge efter at Danmark blev ramt af den første februarstorm i to år, er vi nu ramt af et kraftigt blæsevejr.

Vejdirektoratet opfordrer bilister til generelt at være varsomme i trafikken og fraråder vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen og andre store broer.

- Grundet kraftig blæst og regn opfordrer vi til at være ekstra opmærksom i trafikken, sætte farten lidt ned og køre efter forholdene. Vi har allerede en del meldinger om væltede træer og vand på vejene, især i Jylland, skriver tjenesten på Twitter.

Allerede lørdag aften begyndte det at blæse op langs den nordlige del af den jyske vestkyst, og først på natten blev der i Hanstholm målt en middelvind på 21,7 meter per sekund. Denne vindstyrke benævnes som stormende kuling, mens storm begynder ved 24,5 meter per sekund.

Selvom den kraftige blæst er mest voldsom - som så ofte før - ved den jyske vestkyst, er der også registreret vindstød af stormstyrke mange steder inde over land.

Udvalgte vindstød frem til klokken 11 søndag formiddag. I alt er der målt vindstød af stormstyrke 20 steder i Danmark og vindstød af stærk storm i Hanstholm.

Til og med klokken 13 søndag er der målt vindstød af stormstyrke hele 19 steder i Jylland, mens der kun ét sted i de østlige egne - på Røsnæs - er målt vindstød af stormstyrke.

Den højeste middelvind er målt i Hanstholm, hvor vindmåleren over 10 minutter målte 23,6 meter per sekund. Det kraftigste vindstød er også målt samme sted, hvor DMI's vindmåler har vist 31,6 meter per sekund. Det svarer til stærk storm, mens orkan begynder ved 32,7 meter per sekund.

Varsel om vindstød af stærk storm og storm gældende for søndag.

Også blæst i østlige Danmark

Det kraftige blæsevejr er kommet i to etaper. I første omgang kulminerede vinden først på natten i den nordvestlige del af Jylland, mens anden 'omgang' rammer en større del af den jyske vestkyst frem til søndag middag.

Forventede vindstød klokken 10 søndag formiddag.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Hele formiddagen kan der forekomme middelvind af stormende kuling ved Vestkysten, mens vindstødene fortsat kan nå storm eller stærk storm.

I den østlige del af landet bliver det mindre blæsende, men der kan forekomme vindstød af stormstyrke frem til sidst på eftermiddagen.