Vejr

Nu stiger vandstanden - flere steder kan rammes af stormflod

De højeste vandstande vil optræde i den sydlige del af Vadehavet.

Efter at Danmark søndag blev ramt af den første storm i februar i to år, har vinden en overgang lagt sig en smule. Men det vil fortsat være særdeles blæsende de næste to døgn, og i takt med at vinden nu har drejet fra sydvest til vest, vil der gennem en længere periode kunne opstå særdeles urolige vandstandsforhold.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Vandstanden vil stige som følge af flere faktorer, hvoraf den kraftige vestenvind er den vigtigste. Da den samtidig forbliver kraftig i en længere periode, vil der konstant blive presset vand ind mod den jyske vadehavskyst, samt resten af Vestkysten og Skagerrak.

I Vadehavet og langs den sydlige del af den jyske vestkyst vil vandstanden derudover være påvirket af tidevandet, som er en smule kraftigere end normalt på grund af fuldmåne - dét fænomen, som kaldes for springflod. Herunder vil vi give et overblik over, hvordan vandstandssituationen forventes at forløbe mandag.

1. Vadehavet og den jyske vestkyst

I første omgang vil vandstanden nå et foreløbigt højdepunkt på mellem 2,9 og 3,5 meter over dagligvande - hvor de højeste vandstande vil optræde i den sydlige del af Vadehavet. Her vil de høje diger dog effektivt forhindre, at der opstår problemer med den høje vandstand.

I Esbjerg kan vandstanden stige til omkring tre meter over normal vandstand, og dette kan medføre, at dele af havneområdet oversvømmes. Andre dele af havnen ligger i større højde, og her vil der kun være en lille risiko for oversvømmelse. Tidehøjvandet rammer kysten hver 12. time, og hele fire gange i løbet af de kommende knap to døgn vil vandstanden kunne nå tæt på de ovennævnte niveauer.

Længere oppe ad Vestkysten vil vandstanden kunne nå op mellem 2 og 2,4 meter over normalen, og det kan give anledning til problemer ved visse havne. Det gælder eksempelvis ved Hvide Sande, hvor en vandstand på 2,4 meter kan oversvømme en del af byen.

Langs kysterne ved Jammerbugten kan vandstanden nå en højde på 1,4 meter, men her vil vandstanden ikke have nævneværdige konsekvenser.

2. Kattegat

Fra sidst på eftermiddagen og indtil midnat vil stormflodsbølgen bevæge sig gennem Kattegat, hvor vandstanden vil stige. Navnlig langs den jyske østkyst kan vandstanden nå op til 1,5 meter nær udmundingerne ved Limfjorden, Mariager fjord og Randers fjord. Randers kan være særligt udsat, da udstrømmende vand fra Gudenåen samtidigt hindres i at løbe frit ud i fjorden. Samtidig er vandstanden i Gudenåen forhøjet, som følge af det våde vejr, vi har haft længe.

Sent på aftenen og omkring midnat topper vandstanden i den sydlige del af Kattegat. Formentlig vil den højeste vandstand i Kattegat, ved de åbne kyststrækninger, ikke nå over 1,35 meter, men det vil kunne skabe problemer ved visse havnebyer, især i kombination med bølger, der kan nå knap tre meters højde. I hele Kattegat-området er det kun mandag og natten til tirsdag, at der kan forekomme stormflod - herefter aftager vandstanden igen.

3. Limfjorden bliver fyldt de næste dage

Den vedholdende vestenvind får vandet, i navnlig den vestlige del af Limfjorden, til at stige, og da den kraftige vind ikke lægger sig foreløbigt, vil vandstanden fortsætte med at stige helt indtil tirsdag eftermiddag og natten til onsdag, hvor vandstanden flere steder kan nå op mellem 1,5 og 1,8 meter over normal vandstand - måske endda mere.

Her vil stormfloden også kunne skabe problemer, navnlig ved udmundinger ved åer og ved havneområder. Vandstanden vil forblive på et meget højt niveau helt frem til onsdag ved middagstid, før vandstanden langsomt falder igen.