Vejr

Risiko for oversvømmelser ved Vadehavet og i Limfjorden

Netto i Stege understøtter deres sandsække med melposer for at hindre vandet i at trænge ind i butikken.  TV 2

I Limfjorden stiger vandstanden til kritisk højde de næste to dage, og ved Vestkysten når vandstanden over tre meter.

Mens den kraftige søndenvind med orkanstød søndag vil genere trafikken og antageligt lukke broer, så er den efterfølgende vestenvind et større problem. Der kan komme oversvømmelser fra mandag middag og flere dage frem.

Ved Vadehavet ventes vandstanden at nå lige over tre meter mandag eftermiddag. Den lave del af Esbjerg Havn er i 290 centimeter, så her vil der komme oversvømmelser. I den høje del af havnen er man 340 centimeter oppe, så her kommer der ingen problemer. I eftermiddag når vandstanden 240 centimeter i Esbjerg Havn, og mandag ventes 305 centimeter.

Storm Bodil i Esbjerg Havn 5. december 2013. Vandstanden nåede 343 centimeter over det normale.

Den højest målte vandstand i Esbjerg er 422 centimeter og blev målt 24. november 1981. Vadehavet er udsat for meget høj vandstand, så derfor er området også godt beskyttet af diger.

Værste vindforhold for Limfjorden

Langvarig kraftig vestenvind vil skubbe en masse vand ind i Limfjorden. Åbningen fra Vesterhavet ved Thyborøn vender, så vind fra vest og nordvest sender mest vand ind til Limfjorden.

Prognose af vandstand i Lemvig.

Vandstanden ventes at nå op mellem 170 og 180 centimeter over daglig vande. 185 centimeter siges at være en 20-års hændelse, men forekommer noget oftere. Ved stormen Egon i 2015 nåede vandstanden 195 centimeter, mens Bodil i 2013 gav 183 centimeter.

Lemvig by er beskyttet af en mur på 210 centimeter, så vandet vil blive holdt væk fra byen. Til gengæld vil der komme oversvømmelser i lavtliggende områder nær byen.

Oversvømmelser i Løgstør i 2000.

I Løgstør er 182 centimeter en 20-års hændelse, og her ventes vandstanden onsdag at nå op omkring 165 centimeter.

Usikkerhed om præcis vandstand

Den præcise vandstand forskellige steder i Limfjorden er stor, fordi små ændringer kan gøre en stor forskel. Derfor betyder små ændringer i både vindstyrke og vindretning meget for vandstanden. I byer med større åer, som for eksempel Skive, kan regnmængder også få betydning.