Vejr

Vintrene er blevet markant varmere i Danmark

Vintergækker 14. januar i Græsted. Marjun Rasmussen / Seerfoto

For 30 år siden lå middeltemperaturen i januar og februar præcis på frysepunktet. I dag er ti graders varme ikke usædvanlig.

Handsker og hue hører normalt januar til, men varmt vintertøj har der stort set ikke været brug for i år.

Midtvejs i januar har vi fire dage målt over ti grader, og middeltemperaturen ligger foreløbig højere end rekorden fra 2007 på 5,0 grader. De seneste 15 dage har temperaturen i gennemsnit ligget på 5,3 grader.

Landbohøjskolens måler på Frederiksberg har onsdag målt 11,9 grader, hvilket er det højeste nogensinde målt i København, hvor man har målt temperaturer i over 250 år.

Kigger man på Danmark som helhed, har man kun tre gange målt over 12 grader i januar. Det var i 2005, 2007 og 2018.

Der er altså flere tegn på, at klimaet i Danmark er blevet varmere den seneste årrække. Men hvad siger tallene egentlig mere specifikt?

Almindeligt dansk vintervejr er blevet sjældent

Især vintervejret er blevet markant varmere de seneste år.

Når man taler om klima, kigger man på gennemsnitsvejret over en periode på 30 år, og den seneste officielle klimanormal for Danmark er fra perioden 1961 til 1990.

Her var middeltemperaturen for både januar og februar 0,0 grader. Frost var meget mere normalt. Populært sagt var der lige så meget frost som tøvejr.

Det er langtfra tilfældet i dag. Tallet for 1990 til 2019, som TV 2 Vejret har analyseret, viser, at middeltemperaturen for januar og februar nu er steget fra 0,0 til 1,6 grader.

Hvis man sammenligner klimanormalen med middeltemperaturen for de seneste 30 år, ser man, at alle årets måneder er blevet varmere i Danmark:

Temperaturen i Danmark er generelt steget med 1,0 grad, men det er meget forskelligt fra måned til måned.

I januar og februar er det blevet 1,6 grader varmere, mens december har oplevet en temperaturstigning fra 1,6 grader til 2,7 grader.

Sommeren er blevet knap en grad varmere de seneste 30 år, men junis middeltemperatur er kun steget fra 14,3 til 14,4 grader.

Efteråret er blevet lidt over en halv grad varmere på 30 år, hvilket er den årstid med mindst temperaturstigning.

 En frossen Vorup Dam i 2012.