Vejr

Se de australske naturbrande fra rummet

Røgskyerne breder sig næsten 2000 kilometer ud over Det Tasmanske Hav.

På sjette måned kæmper folk i den sydøstlige del af Australien mod enorme naturbrande, der på det seneste har taget til i styrke. Kæmpe landarealer med vegetation er gået op i flammer og røg, og de igangværende brande kan med lethed ses fra rummet.

Siden august er hele 63.000 kvadratkilometer vegetation brændt, hvilket svarer til 47 procent mere end Danmarks samlede areal - eller næsten halvanden gange mere end vores størrelse.

Netop nu raser de værste brande i den sydøstlige del af delstaten New South Wales, men også områder i delstaterne Queensland, South Australia, Victoria og Western Australia brænder.

De enorme brande har sendt røgskyer højt til vejrs, og de har med vinden bredt sig i forskellige retninger. I disse dage er den fremherskende vindretning over den sydøstlige egne af det australske kontinent fra vest og nordvest, og det fører røgskyerne mod øst og sydøst ud over Det Tasmanske Hav mod New Zealand.

Røgskyerne har bredt sig op til 2000 kilometer væk fra den australske sydøstkyst - eller hvad der svarer til, at skovbrande over det sydlige Grækenland ville sende røgskyer helt til Danmark.

Ses tydeligt fra satellit

På videoen ovenfor kan man tydeligt se røgskyerne bevæge sig mod sydøst - og billederne stammer fra den japanske geostationære Himawari-satellit, som kredser om jorden i næsten 35.793 kilometers højde. En geostationær satellit har den samme omløbstid som jordens rotation, og derfor står satellitten 'stille' over det samme punkt over jorden.

Prognose for udbredelsen af partikler som stammer fra afbrændt biomasse (herunder naturbrande) over Australien lørdag aften lokal tid. Jo rødere farve, jo højere koncentration per volumen. Partiklerne blæser mod New Zealand.

Derudover viser prognoser for partikelkoncentrationen, at partiklerne næsten når - og senere vil nå - New Zealand, selvom koncentrationen naturligvis udtyndes på sin vej mod øst og sydøst. Det skete også tidligere på ugen, hvor sneen på New Zealands bjerge blev farvet gullig.

De voldsomme skovbrande forstærkes af en usædvanlig langvarig og intens hedebølge, der fredag sendte temperaturen op på 47,1 grader ved Wanaaring i New South Wales.

19. december blev der sat ny decemberrekord for højeste temperatur målt i Australien i landets meteorologiske historie, da der blev målt 49,9 grader i Nullarbor i South Australia.

Dagen forinden blev der med 41,9 grader som gennemsnittet af de højeste temperaturer over hele Australien også sat varmerekord for landet målt som gennemsnit.