Vejr

Danmark ramt af vindstød af stærk storm og tøsne

Årets første kraftige blæsevejr har ramt Danmark.

Den første weekend i 2020 er begyndt med masser af blæst - især i den nordlige del af landet. Et meget kraftigt lavtryk nord for Skandinavien - mere end 1500 kilometer væk - påvirker vejret helt hos os, og det har sammen med et højtryk og Biscaya-bugten sendt en strid blæst nedover Danmark fra nordvest.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Mest blæsende har det været over den nordlige del af Jylland, hvor vinden sent fredag aften stedvis nåede stormende kuling i middelvind.

De højeste vindhastigheder blev målt i Hirtshals, hvor vinden kulminerede med 21,4 meter per sekund i middelvind.

Enkelte vindstød af stærk storm

Vindstødene har dog - som altid - været kraftigere og er ved to lokaliteter blevet målt til stærk storm. Det kraftigste vindstød blev registreret i Skagen, hvor DMI's vindmåler har målt 29,1 meter per sekund. Længere mod syd, ved Limfjordens udmunding i Kattegat ved Hals, nåede vindstødene med 28,8 meter per sekund også stærk storm.

Flere andre steder i det nordlige Jylland nåede vindstødene også stormstyrke. Det skete ved både Silstrup i Thy, ved Hanstholm og Hirtshals ved Skagerrak-kysten samt lige øst for Aalborg.

Flere andre steder har der været vindstød af stormende kuling - og frem til lørdag middag kan det ikke udelukkes, at der også lokalt kan komme vindstød af stormstyrke på Bornholm.

Har givet forhøjet vandstand

Den kraftige blæst fra nordvest har givet anledning til forhøjet vandstand i den centrale og nordlige del af de indre danske farvande. Den højeste vandstand er målt i Hornbæk, hvor den nåede 115 centimeter over dagligvande. Flere andre steder har vandstanden nået op på omkring én meter, men det er ikke noget, der har givet anledning til problemer. I Roskilde fjord ventes vandstanden at nå sit maksimum ud på eftermiddagen eller først på aftenen med cirka én meter.

Koldfront har lokalt givet slud og tøsne

Samtidigt med den kraftige blæst har en koldfront i nattens løb bevæget sig ned over Danmark fra nordvest. Generelt er nedbøren faldet som regn, men visse steder - særlig inde i landet, og lidt oppe i terrænnet, er den også faldet som slud og tøsne. Derudover kan der også have været hagl i nedbøren - ligesom der er registreret enkelte lyn over den sydlige del af Jylland.

Smuk opklaring på vej

På bagsiden af koldfronten breder en flot opklaring sig mod syd. Derfor vil mange kunne opleve en lørdag, der efterhånden byder på masser af sol, blå himmel og efterhånden aftagende vind. Det vil dog føles koldt, da temperaturen ikke kommer over fem grader og kombineres med den kraftige blæst.

2019 begyndte med regulær storm

Selvom det har blæst kraftigt, så begyndte forrige år endnu mere voldsomt. Nytårsdag og 2. januar ramte stormen Alfrida Danmark med middelvinde på op til storm og vindstød meget tæt på orkanstyrke. Derudover medførte Alfrida regulær stormflod flere steder med vandstande op til 172 centimeter.