Vejr

Varsling udvidet - risiko for vindstød af stærk storm

Ved Vadehavet og lokalt andre steder kan der i dag komme vindstød af stærk storm.

Prognoserne for dagens blæsevejr er lidt mere hidsige end de foregående beregninger.

Der kan komme vindstød af stærk storm ved Vadehavet og lokalt også andre steder i landet. Dermed kan de kraftigste vindstød potentielt gøre skader på træer og give løststående lette genstande en flyvetur.

Blæsevejret skyldes et lille lavtryk, der hurtigt passerer igennem Danmark. På sydsiden af lavtrykket kommer de kraftigste vindstød, og stormstød kan forventes fra cirka klokken 10 i Sønderjylland.

Varsling 15. december 2019.

Fra middagstid kan der optræde vindstød op til stærk storm ved Vadehavet. Vandstanden stiger, og kulminerer omkring klokken 16 med forhøjet vandstand op til 2,5 meter. Digerne i området er meget højere, så det bør ikke give nævneværdige problemer.

Prognose af vindstød klokken 12.

I eftermiddagstimerne kan der fortsat komme vindstød af stærk storm ved Vestkysten, og lokalt kan de også optæde andre steder i landet. Det er især vestvendte kyster, som modtager de kraftigste vindstød, men vindstød op til stormstyrke kan også forekomme andre steder.

Prognose af vindstød klokken 15.

Stærk storm er kategorien inden orkan, men da det kun er vindstød og ikke middelvind, der har den meget høje hastighed, er der ikke tale om en regulær storm. Dog kan vindstødene stadig være ødelæggende.

Et stort træ er knækket og væltet under stormen Bodil i 2013.

Til aften er vinden aftaget i Sønderjyland, men vinden er tiltagende i øst og navnlig på Bornholm.

Prognose af vindstød klokken 18.

I de sene aftentimer aftager vinden også i de østlige egne, men frem til midnat kan der endnu være stormstød på Bornholm.

Prognose af vindstød klokken 21.