Vores jord

Enorme mængder is forsvinder hurtigere end ventet - vil føre til flere oversvømmelser

Grønland smelter syv gange hurtigere, end man hidtil har troet. Det svarer omtrent til, at en isterning på en kubikkilometer smelter hver anden dag.

40 millioner flere mennesker end hidtil antaget vil blive udsat for årlige oversvømmelser, hvis de bor ved kystområder. Og det vil i den grad også komme til at påvirke Danmark.

Det skyldes ganske enkelt, at Grønland mister enorme mængder is fra indlandsisen, og at afsmeltningen sker langt hurtigere, end man hidtil har troet.

Det viser et omfattende nyt studie, som netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

Flere danske bidrag

Tal fra studiet

Afsmeltningen har bidraget med en havstigning på 10,6 mm i perioden fra 1992 til 2018.

FN's klimapanel (IPCC) har tidligere forudset havstigninger på omtrent 60 centimeter i år 2100 under det såkaldte scenarie 4.5. Det nye studie forudser nu, at havniveauet vil stige til 67 centimeter, hvilket er højere end man havde håbet på. 

Studiet følger op på et studie af isskjoldet på Sydpolen lavet af samme arbejdsgruppe sidste år. Det studie viste en tredobling af afsmeltningen på fem år.

Også en række danske forskere har bidraget til det omfattende studie, som konkluderer, at Grønland mister isen syv gange hurtigere end i 1990'erne.

Det svarer nogenlunde til, at hvis der smeltede 38 milliarder ton is årligt i 1990'erne, så er tallet nu vokset til 254 milliarder ton om året.

Kontinentet har ifølge forskerne mistet 4283 kubikkilometer is fra 1992 til 2018. Med andre ord kan man måske forestille sig, at en isterning på en kubikkilometer smelter omtrent hver anden dag.

Folk vil blive berørt

Den danske professor og hovedforfatteren til den seneste rapport fra FN’s klimapanel IPCC, Sebastian Mernild, er blandt de flere end 90 forskere, der har bidraget til studiet. Han kalder studiets resultater opsigtsvækkende.

Den øgede afsmeltning af indlandsisen lægger nemlig 7 centimeter til den 60 centimeters vandstandsstigning, de smeltede iskapper på Jorden ifølge FN's klimapanel var forventet at forårsage i 2100. Det er mere end ti procents forværring af en i forvejen alvorlig situation.

- Flere folk i kystzonen vil blive berørt af det stigende tab af is og det stigende havniveau. At vi opjusterer isbidraget til det stigende havniveau er kritisk og bekymrende. Det vil over tid få indflydelse på et større antal mennesker i de kystnære regioner kloden rundt, forklarer Sebastian Mernild.

Med andre ord er resultatet værre, end man havde frygtet.

Fremtiden bliver endnu mere præcis

Når man bor i et land som Danmark, der ikke stikker højt op over havets overflade, så er det klart, at hver centimeter, som vandet stiger de kommende år, også vil have betydning for, hvordan for eksempel diger og sluser skal bygges i de danske byer. Det siger Kristian Pedersen, som er direktør for DTU Space.

- Nogle centimeters vandstigning ændrer ikke det store for diger og sluser, men når vejret så også ændrer sig, og flere stormfloder kommer oveni, så har vi balladen, siger han.

DTU Space arbejder på endnu mere præcise satellitbilleder, som i fremtiden vil gøre det klart, hvordan klimaet påvirker helt konkrete steder på for eksempel et danmarkskort. Og med den viden, der indtil videre er samlet, så understreger Kristian Pedersen, at de globale ledere ikke længere kan ignorere kendsgerningerne.

- Signalet for os er, at det her kommer til at ske. Og hvis vi ikke gør noget, så vil det have ubehagelige konsekvenser for os allesammen, siger han.

Om rapporten

Et hold af 96 videnskabsfolk fra 50 internationale organisationer står bag undersøgelsen.

Holdet har analyseret 26 forskellige undersøgelser og på den baggrund beregnet forandringer i indlandsisens massebalance fra 1992 til 2018.

Der er anvendt data fra 11 forskellige satellitmissioner, som har målt isens volumen, bevægelser og forandringer.

Derudover er der foretaget målinger med fly og direkte på isen. 

Studiet følger op på en tilsvarende undersøgelse af isskjoldet på Sydpolen, som blev lavet af samme arbejdsgruppe sidste år. Det viste en tredobling af afsmeltningen på fem år.

- Vi er nødt til at vide, hvordan de to isskjolde reagerer i et ændret klima, for de ligger inde med den is, som over tid vil bidrage betydeligt til det stigende havniveau, siger Sebastian Mernild.

Sker på grund af temperaturstigning

Ifølge Sebastian Mernild er antallet af forskere studiets store styrke, da de populært sagt kigger på isen fra en række forskellige vinkler.

- Vi får et meget detaljeret overblik over indlandsisen, da de mere end 90 forskere arbejder sammen, men ved brug af forskellige metoder, forklarer han.

Afsmeltningen sker primært på grund af varmere luft og varmere verdenshave. Det betyder konkret, at isen både smeltes fra overfladen, og at gletsjere afsmelter hurtigere.

Samlet vil omtrent 400 millioner mennesker være udsatte for voldsomme årlige oversvømmelser frem mod 2100, hvis man medregner alle stigninger i vandstanden.