Vejr

70’ernes og 80’ernes klimamodeller har ganske præcist forudsagt udviklingen frem til i dag

14 ud af 17 klimamodeller forudsagde, hvad der rent faktisk skete i årene efter deres udgivelse. Saeed Khan / Ritzau Scanpix

Tilbage i 1988 fortalte en førende klimaforsker om de forventede konsekvenser af menneskeskabt global opvarmning.

Klimamodeller har med stor succes forudsagt den globale opvarmning over de sidste 50 år, viser en ny undersøgelse, som udgives i fagtidsskriftet Geophysical Research Letters.

Undersøgelsen viser, at klimaforskere siden begyndelsen af 1970'erne har haft en dyb forståelse af Jordens klima, og at de har haft evnen til at forudsige, hvordan klimaet reagerer på en øget drivhuseffekt som resultat af øget CO₂-indhold i atmosfæren.

Og når klimamodellerne med stor succes har forudsagt klimaet frem til i dag, er der ingen grund til at tro andet, end at forudsigelserne af fremtidens klima er ligeså pålidelige.

I undersøgelsen gennemgik man 17 modeller udgivet gennem de sidste fem årtier. Den første er udgivet i 1970, og undersøgelser fra 1981 og 1988 af NASA's James Hansen indgår også. Hansen vidnede i 1988 overfor det amerikanske senat, hvor han allerede dengang fortalte om de forventede konsekvenser af menneskeskabt global opvarmning.

FN's klimapanel IPPC's første fire rapporter indgår ligeledes i undersøgelsen.

- Vi kom frem til, at klimamodeller - selv dem udgivet tilbage i 1970'erne - klarede sig bemærkelsesværdigt godt, hvor 14 ud af 17 modeller forudsagde, hvad der rent faktisk skete i årene efter deres udgivelse, udtaler Zeke Hausfather, som er hovedforfatter på undersøgelsen.

Han er klimaforsker på University of California i Berkeley.

Forudsiger katastrofale konsekvenser i fremtidens klima

Moderne klimamodeller forudsiger en opvarmning på omkring tre grader frem mod år 2100, hvis vi fortsætter med at udlede CO₂ i den takt, som vi gør det i øjeblikket.

En temperaturstigning på tre grader beskriver IPPC som katastrofal.

For Danmarks vedkommende vil det blandt andet betyde tørrere og varmere somre med få, men voldsomme skybrud og en gennemsnitlig vandstandsstigning på omkring en halv meter foruden en stærk øgning af vinternedbøren.

På verdensplan vil ørkenområder brede sig op over beboede områder, mens store mængder af is i polaregnene vil smelte, og uvejr vil generelt blive kraftigere.

Usikkerheden ligger i at forudsige vores adfærd

Der vil i sagens natur være en usikkerhed i beregningen af fremtidens klima, men usikkerheden består i høj grad af at forudsige, hvor meget CO₂ menneskeheden kommer til at lukke ud i fremtiden.

Til gengæld har klimamodellerne godt styr på, hvordan klimaet bliver som konsekvens af CO₂-niveauet.

Folk, som er imod de tiltag, der skal begrænse konsekvenserne af global opvarmning, prøver i høj grad at miskreditere klimamodellerne. Deres argument er, at når klimamodellerne er upræcise, ved vi ikke, hvor vigtigt og tidskritisk det er at begrænse den globale opvarmning.

Her minder Zeke Hausfather dog om, at "den opvarmning, vi oplever i dag, stort set er præcis, hvad de gamle klimamodeller forudsagde."