Vores jord

Dette årti står til at blive Jordens hidtil varmeste

Den meteorologiske verdensorganisation advarer om, at verdens lande på ingen måde er på vej mod kravene i Parisaftalen.

Den globale opvarmning fortsætter ufortrødent.

Ikke alene er vi ”næsten med sikkerhed” på vej ud af det varmeste årti målt nogensinde, de seneste fem år står også til at blive den varmeste femårsperiode målt nogensinde. Det oplyser den meteorologiske verdensorganisation (WMO).

Siden 1980’erne har hvert eneste årti været varmere end det foregående.

Tallene får WMO til komme med en opsang i forbindelse med det internationale klimatopmøde COP25 i Madrid.

- Hvis ikke vi handler nu, er vi på vej mod en temperaturstigning på mere end tre grader ved udgangen af dette århundrede, lyder en udtalelse fra WMO’s generalsekretær Petteri Taalas:

- Vi er ikke i nærheden af at være på vej mod at leve op til målene i Parisaftalen.

Regn og uvejr

En af de tydeligste følger af klimaforandringerne er mere uforudseelige nedbørsmønstre og mere ekstremt vejr.

- Det udgør en trussel mod afgrøderne, hvilket sammen med befolkningstilvæksten vil betyde alvorlige udfordringer for fødevareforsyningen for udsatte lande i fremtiden, advarer Petteri Taalas.

Den globale temperatur dækker over store regionale forskelle. De fleste landområder har været varmere end deres gennemsnitstemperaturer.

Kun en stor del af Nordamerika skiller sig ud som koldere end normalt. Men Arktis, Sydamerika, Europa, Afrika, Asien, Oceanien samt også den nordamerikanske stat Alaska har alle været unormalt varme. Særligt Arktis har været usædvanlig varmt.

1,1 grader varmere

2019 står til at blive enten det andet- eller tredjevarmeste år registreret nogensinde. Den globale gennemsnitstemperatur for januar til oktober i år er opgjort til 1,1 grader højere end før industrialiseringen.

Det varmeste år registreret nogensinde vil fortsat være 2016, der blev indledt med en exceptionel kraftig El Niño.

El Niño er et vejrfænomen, der opstår hvert tredje til femte år og påvirker vejret over hele jorden.

Cykloner, orkaner og oversvømmelser

Selvom det ikke kan siges, at det enkelte fænomen er udløst af klimaforandringerne, har WMO opgjort antallet af folk på flugt fra vejr og klima til ti millioner mennesker alene fra januar til juni 2019.

De mange millioner mennesker er blevet fordrevet af hændelser som cyklonen Idai i det sydøstlige Afrika, cyklonen Fani i det sydlige Asien, orkanen Dorian i Caribien samt oversvømmelser i Iran, Filippinerne og Etiopien.

- Fra dag-til-dag vil følgerne af klimaforandringerne være ekstremt og unormalt vejr. Og vejr- og klimarelaterede risici slår endnu en gang hårdt i 2019. Hedebølger og oversvømmelser, som tidligere var hundredårshændelser, kommer hyppigere. Lande lige fra Bahamas over Japan til Mozambique har lidt under ødelæggende tropiske cykloner. Naturbranden har fejet hen over Arktis og Australien, siger Petteri Taalas.

De stigende temperaturer følger koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Indholdet nåede et nyt rekordniveau i 2018 med 407,8 ppm (parts per million) og det er fortsat med at stige i 2019. Indholdet svinger hen over året, men igen er der en klart stigende tendens.

Indholdet af CO2 i atmosfæren ligger nu 147 procent over niveauet fra før industrialiseringen, der blev indledt omkring 1750.

Vandstanden i verdenshavene er blevet målt præcist ved hjælp af satellitter siden 1993, og den er ifølge VMO steget i takt med afsmeltningen af iskapperne på Grønland og Sydpolen.

De endelige tal for 2019 og dermed også for hele årtiet vil ligge klar marts 2020.