Vores jord

Oversvømmelserne i Venedig var 11 timer fra at blive de værste i 100 år

Hvis stormfloden havde kulmineret samtidig med tidevandsmaksimum, var rekorden blevet slået med 15 centimeter og ødelæggelserne uhyrlige.

Venedig er vant til oversvømmelser, så det kom ikke som en stor overraskelse da vanstanden steg tirsdag aften.

Det overraskende var derimod omfanget af stormfloden, som blev den værste siden 4. november 1966.

Dengang målte man en forhøjet vandstand på 194 centimeter, hvilket er den højeste vandstand siden målingerne begyndte i 1923.

Tirsdag aften var den højeste vandstand 187 centimeter over normalen. Tidevand stod for cirka 57 centimeter, mens en kraftig sydsøstenvind løftede vandstanden med yderligere 130 centimeter.

Oversvømmelser er blevet hyppigere og værre

De fleste steder i Middelhavet er tidevandet ubetydeligt, men det gælder ikke Venedig. Byen er placeret i enden af Adriaterhavet, hvor forskellen på ebbe og flod er cirka en meter.

Der var tidevandsmaksimum tirsdag formiddag klokken 10.00 og igen onsdag klokken 10.25. Her bidrog tidevandet med 80 centimeter, så hvis stormfloden havde kulmineret 11 timer tidligere eller senere, var vandstanden nået op på 210 centimeter.

Og så havde ødelæggelserne været af en helt anden karakter.

Oversvømmelser i Venedig i oktober 2018.

Der er flere årsager til, at problemer med stormfloder er blevet værre. Havoverfladen står 23 centimeter højere i dag i Venedig end for 120 år siden. Det skyldes dels, at byen er sunket, og dels at havvandstanden er steget.

Klimaforandringer kan øge problemer

Markuskirken i centrum af Venedig har været oversvømmet fire gange de seneste tyve år, hvilket er meget hyppigere end tidligere.

Sidste gang var i oktober 2018, hvor vandstanden nåede 156 centimeter over det normale.

De seneste år er Venedig sunket 1-2 millimeter om året samtidig med, at vandstanden i Adriaterhavet stiger cirka fem millimeter årligt. Hvis det fortsætter frem til 2050, vil vandet i gennemsnit stå 20 centimeter højere i Venedig.

Markuspladsen 14. november 2019.

Prognoser for den globale opvarmning viser, at vandtemperaturen i Adriaterhavet vil stige med 2,5 til 3,0 grader ved udgangen af dette århundrede i forhold til referenceperioden 1961-1990.

Varmere vand betyder, at storme i Middelhavet får tilført mere energi. Og umiddelbart kan det betyde, at der kommer flere og kraftigere stormfloder til Venedig.

Dog afhænger stormes styrke af flere parametre end blot havtemperaturen.