Vores jord

Nutidens orkaner har langt mere ødelæggende kraft

De værste orkaner forekommer nu tre gange så hyppigt som ved starten af det 20. århundrede.

De kraftigste orkaner kan ødelægge stort set alt, når de bevæger sig hen over et område.

Og netop de kraftigste orkaner er der kommet flere af.

Det viser nyt studie fra Niels Bohr Instituttet af orkanerne på den nordamerikanske syd- og østkyst siden 1900.

- Med en typisk orkan ser vi en stigning på 50 procent per århundrede, men de allerstørste og allerværste kommer nu tre gange så ofte som for godt hundrede år siden, fortæller lektor i is-, klima- og geofysik Aslak Grinsted, der er en af forskerne bag det nye studie.

Gør op med gammel metode

I forbindelse med studiet har Aslak Grinsted og hans medforskere udviklet en ny metode til at sammenligne orkaner over årene. Den tidligere måde har nemlig ifølge dem nogle indbyggede ulemper.

- Fordelen er, at jeg nu får et skarpere billede, og det gør det muligt se arealet med ødelæggelser stiger år for år, hvilket har været særligt udtalt de sidste to årtier, siger han.

Normalt sammenligner man orkaner ved at kigge på, hvad for eksempel en orkan fra 1950’erne ville koste i nutidskroner. Denne metode ender ifølge Aslak Grinsted dog ofte med bare med at vise, at stigningen i velstand er forklaringen på, at orkanen ville være relativt meget dyrere i dag.

For at få et mere præcist tal har de danske forskere kigget på, hvor stort et område med total ødelæggelse orkanerne vurderes at kunne have skabt.

Tallet finder de ved at kigge på orkanens omfang og de økonomiske konsekvenser. Hvis 21 procent af værdierne i området er gået til i orkanen, omregnes det til, at 21 procent af området er totalt ødelagt.

Præcis omregningsnøgle

Det giver dem en præcis omregningsnøgle, som kan bruges på tværs af både tid og sted.

Enheden er den samme, hvad enten orkanerne rammer en by eller et landområde, og om de ramte i 1930’erne eller 1990’erne.

Med den gamle måde at sammenligne orkaner på har det også været vanskeligt at isolere klimaelementet. Altså den effekt, som klimaforandringerne har haft på orkanernes størrelse, styrke og destruktive kraft.

Men det nye studie viser en klar sammenhæng mellem, at det er blevet varmere, og at der kommer flere ødelæggelser.

Varmere klima fører til kraftigere orkaner

Aslak Grinsted understreger dog, at studiet kun viser sammenhængen og dermed ikke direkte, at klimaforandringerne er årsagen til de kraftigere orkaner, men at det hænger godt sammen med den udvikling, som klimaeksperter i øvrigt forventer.

- Jo flere ting, vi kan forklare, der ikke har med klima at gøre, jo stærkere står billedet tilbage af, hvad der har noget med klimaet at gøre. Og klimamodellerne siger, at når det bliver varmere, får vi også flere af de allerværste orkaner, siger han og fortsætter:

- Der er overensstemmelse med det, klimamodellerne siger, og det vi ser af ødelæggelser. Det gør, at vi har nogle flere ting, der peger i samme retning. Det giver mere tillid til klimamodellernes fremskrivninger, siger han.

Studiet er offentliggjort i det videnskabeligt tidsskrift PNAS og citeret blandt andet af BBC og New York Times.

Sådan udregnes de totaltødelagte områder

- Orkanen Irma ramte Florida i 2017.

- 1,1 million indbyggere på 10.000 kvadratkilometer tættest på orkanens landgangssted.

- Formue per indbygger i området var 194.000 dollars.

- Den samlede formue i området er 1,1 million * 194.000 = 215 billioner dollars.

- Den samlede skade var 50 billioner dollars.

- Det omregnes som 50/215 = 23 procent af formuen inde for de 10.000 kvadratkilometer var ødelagt.

- Det giver et område på 0,23 * 10.000 = 2300 kvadratkilometer.

- De 2300 kvadratkilometer er det, som bruges som ”totaltødelagt område”.

(Regneeksempel fra Aslak Grinsted)