Vejr

Store iskugler skyllet i land i Finland

Brakvand og bølgeskvulp skaber ideelle forhold for dannelsen af de specielle iskugler.

Den kommende vinter har givet sig udtryk i et af den kolde årstids fascinerende fænomener. På den finske ø Hailuoto er stranden dækket af store iskugler.

Fænomenet kan under gunstige forhold opstå i fersk eller relativt fersk vand, når temperaturen er lav nok til at fryse vandet, men ikke så lav, at vandet bare fryser helt til, forklarer meteorolog ved TV 2 VEJRET Anders Brandt.

- Siden slutningen af oktober har der været længerevarende, uafbrudt hård frost i den nordlige del af Skandinavien. Det har man også kunnet mærke ude på Hailuosto, hvor kulden kulminerede med minus 14 grader natten til 4. november, siger han.

Kuglerne kræver lidt bølgegang. Isen, der opstår, bliver våd på oversiden. Når den våde overside fryser til, ændres vægten, og undersiden tvinges op. Undersiden er våd, og sådan ender iskuglen med at ligge og dreje rundt, mens den bliver større og større.

- De ruller til dels rundt af sig selv, fordi massen ændres, og den tungeste del drejer ned, og til dels fordi bølgerne skubber lidt til dem, siger Anders Brandt.

Saltvand kræver langt hårdere kulde for at fryse, og derfor opstår kuglerne lettest i relativt fersk vand.

- Ved Hailuoto er vi nede på et saltindhold på bare en halv procent. Det er det, vi normalt kalder brakvand, siger Anders Brandt.

Farvandene i Danmark er for salte, og vi har ikke søer, der er store nok til at danne kuglerne under normale vinterforhold.

- Det er ikke noget, vi normalt ser i Danmark, men det ses af og til længere inde i Østersøen, hvor vandet er mere fersk. Det kan også ses nogle gange i de helt store russiske floder og de store amerikanske søer, fortæller Anders Brandt.

Der er nu ved at have dannet sig så meget is ved Hailuoto, at det vil være slut med iskuglerne for i år. Når først isen lukker til, kan der ikke opstå flere iskugler.