Vejr

Sådan sikrer du hus og sommerhus mod nattefrosten

Nætterne er begyndt at byde på temperaturer under frysepunktet - dermed er sæsonen for frostsprængte vandrør indledt.

Nattefrosten har sneget sig ind over Danmark, og vi har allerede haft helt ned til minus 5,5 grader. Det betyder, at tiden er inde til at sikre hus og sommerhus mod kulden.

- De kommende nætter kan blive de første i denne omgang, hvor vi får flere nætter med frost i træk, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Den mest udsatte ejendomstype er sommerhuse, der står tomme og uden opsyn hen over vinteren. De vil i mange tilfælde skulle lukkes helt ned eller varmes op hen over vinteren.

Den største trussel mod husene er frostsprængninger af de forskellige vvs-installationer, der står fulde af vand. Derfor lyder rådet fra fagekspert hos Bolius Henrik Bisp, at man skal lukke for sommerhusets vand på hovedhanen og åbne hanerne ude i huset og lade dem stå åbne.

- Der vil stadig stå vand nogle steder, men ved at åbne de forskellige aftapningssteder vil vandet blive presset væk og ud, hvis det skulle fryse, siger han.

Husk vandhanen i haven

På et almindeligt hus behøver du ikke at frygte frostsprængte rør inde i huset. Derfor vil det normalt være nok bare at lukke for vandet til udvendige vandhaner, eksempelvis den til haveslangen.

Rør, der ligger ude i skunken under taget, kan dog godt fryse i hård frost, men her vil det normalt kunne løse problemet at åbne ud til skunken et stykke tid, hvis det skulle ske.

Generelt er nattefrostens komme en påmindelse om at give huset et sidste tjek. Og det gælder både sommer- og almindeligt hus.

- Nu hvor efteråret har raseret, kan man gå huset efter for utætheder, hvor fugt og sne kan trænge ind. Er der grene, der kan knække og falde ned på taget? Er der en knækket tagplade? Er der gået en tagsten? spørger Henrik Bisp.

Det er husets udvendige skal, der skal kigges igennem. Det er murværk, sokkel, tag, døre og vinduer. Hvis der er utætheder, bør de dækkes af for at beskytte dem mod frosten.

Selvom det er ved at være for koldt til for eksempel at lave en blivende sokkelreparation, understreger Henrik Bisp, at det er bedre at få skaderne dækket af end at lade dem stå åbne hen over vinteren.

Vigtigt med tætte fuger

Særligt omkring døre og vinduer kan der opstå skader. Hvis der er tale om ældre vinduer eller døre, kan fugerne være tørret ud. Dermed vil fugt og frost kunne trænge ind og gøre skade.

- Grundlæggende skal man kigge efter de steder, hvor frosten kan gøre skade, og det vil konkret sige, at man skal kigge efter, hvor der kan trænge vand ind og fryse til is, forklarer Henrik Bisp.

I et almindeligt hus har du varme på om vinteren. Det har man ikke nødvendigvis i sommerhuset. Nogle sommerhusejere lukker helt ned, mens andre har sommerhuset stående med en smule varme på hen over vinteren. Fordelen ved varmen er, at frosten ikke kommer ind i selve huset, mens alt i princippet kan komme under frysepunktet, når der er lukket helt for alt.

- Hvis man har mulighed for det, er det en god ide med lidt temperatur, så man undgår, at frosten trænger helt ind, hvor den kan gøre skade, fortæller Henrik Bisp.

Varme og ventilation

Generelt anbefaler Henrik Bisp, at en smule varme suppleres med ventilation hen over vinteren. Det kan være ved at efterlade spjæld åbne, at have fugtstyret ventilation eller måske en solcelledrevet ventilation, der blæser lun luft ind i huset, imens den suger den gamle luft ud.

- Det sikrer, at man får udskiftet luften i huset og får fugten ud. Er der fugt, vil den kunne sætte sig og danne mug og skimmel, siger han.

De kommende nætter vil frosten ifølge Sebastian Pelt formentlig holde sig nede mellem minus to og minus fire grader, der hvor det er koldest. Det vil typisk være inde i landet, da havene stadig vil holde temperaturen oppe ude ved kysten.

I løbet af et normalt vinterhalvår er der i gennemsnit 84 døgn med frost. Det vil sige, at temperaturen kommer under frysepunktet et eller andet sted i landet. Deraf er de 23 døgn såkaldte isdøgn, hvor der er målt frost hele døgnet rundt på en af de officielle målestationer.

- Det koldeste vejr venter stadig forude. Det er dog alt for usikkert at udtale sig om, hvorvidt det bliver en hård vinter, men det er ikke usædvanligt, hvis vi får helt ned til 15 graders frost en eller flere gange inden foråret. Der har aldrig været en vinter uden frost i Danmark, slutter Sebastian Pelt.