Vores jord

FN: Isen smelter nu i et hidtil uset omfang

Ny klimarapport forudser stigende antal oversvømmelser og ekstreme hændelser som følge af klimaforandringerne.

Klimarapporter er sjældent munter læsning, og den seneste fra FN’s klimapanel IPCC, der udkommer onsdag, er ingen undtagelse.

Klodens ismasser smelter nu som aldrig før, og konsekvenserne er stigende verdenshave med alvorlige følger for livet på Jorden.

Rapporten omhandler oceanerne og al isen på Jorden – den såkaldte kryosfære. Den sammenfatter de nuværende ændringer, de forventede ændringer, samt hvilke foranstaltninger der kan træffes imod dem.

Klimaændringerne sættes op mod et optimalt forløb, hvor vi sætter en effektiv prop i udledningerne af drivhusgasser her og nu, samt et langt mere foruroligende forløb, hvor vi fortsætter den nuværende udvikling.

For nogle af områderne er der ikke langt fra best case til worst case.

For eksempel forventer rapporten, at stort alle Jordens koralrev vil gå tabt, selv hvis det lykkes at holde temperaturstigningen nede på de 1,5 grader, der er det allermest optimistiske tal for en temperaturstigning. Til gengæld betyder best case, at det fortsat vil være muligt at holde gang i skisport i Europa. Skisporten bliver dog kraftigt udfordret allerede ved to graders stigning og derover.

Skisport og koraller er naturligvis ikke hovedemner i rapporten, men eksempler på konsekvenserne ved henholdsvis det bedst mulige og værst tænkelige scenarie.

Isen smelter

Rapportens allerførste punkt er, at ismassen svinder ind. Det sker, samtidig med at der falder mindre sne, og de permanent frosne områder bliver mindre.

- Vi ser en stigende afsmeltning fra indlandsisen i forhold til det, vi har set tidligere. De nye tal lægger op til, at indlandsisen over de seneste fem til otte år har tabt op til 278 gigatons is. Det vil sige 278 isterninger, som hver måler en kilometer på hver side, fortæller en af rapportens bagmænd, den danske klimaprofessor Sebastian Mernild.

De 278 gigatons udgør kun en forsvindende lille del af den samlede indlandsis, men afsmeltningen accelerer, og den er heller ikke jævn hen over al indlandsisen. I visse områder er isen relativt intakt, mens den andre steder har trukket sig helt tilbage.

Den smeltende is løber ud i havet, der samtidigt udvider sig, fordi temperaturen stiger. Af rapporten fremgår det, at alle mennesker på Jorden er enten direkte eller indirekte afhængige af havene, men omkring 11 procent bor i lavtliggende kystnære områder og vil derfor i særlig høj grad blive påvirket.

Flere ekstreme hændelser

- Konsekvensen af den stigende afsmeltning er, at havniveauet vil stige, og det vil stige endnu mere end i vores tidligere rapport. Det betyder, at vi kommer til at se en hyppigere frekvens i oversvømmelser, og det, der tidligere var en 100-årshændelse, vil vi kunne se hvert år, forklarer Sebastian Mernild, der til hverdag er administrerende direktør for Nansen Center i Bergen.

En 100-årshændelse er for eksempel en ekstrem oversvømmelse af den slags, vi hidtil har kunnet forvente ville kunne ramme et bestemt område en gang hvert århundrede. Det stigende antal ekstreme hændelser vil dog ikke ramme jævnt over hele Jorden. Nogle områder rammes hårdere og oftere end andre. Usikkerheden på forudsigelserne stiger dog, jo længere ned på globussen vi kigger.

De helt overordnede pointer er der dog ikke grund til at være i tvivl om.

- Temperaturen stiger, isen smelter, og havene stiger, understreger Sebastian Mernild.

Tanev: Savner lyspunkter

Hos TV 2 Vejret bider meteorolog Peter Tanev sig fast i flere ting i rapporten. Først og fremmest at der ikke er mange lyspunkter skjult i tallene.

- Hver gang der kommer sådan en rapport, så kigger man efter de gode nyheder, og de er der bare ikke, siger han.

I Europa må vi for eksempel forvente, at vi skal sige farvel til omkring 80 procent af vores gletsjere frem til næste århundredskifte, samtidig med at Golfstrømmen svækkes.

- Det er jo de store vejrsystemer, som påvirkes. Her i Danmark vil vi særligt opleve det i form af fastlåste vejrsystemer, når temperaturforskellen bliver mindre mellem Arktis og ækvator, hvilket også er nævnt i rapporten, forklarer Peter Tanev.

Skift mellem de forskellige vejrtyper hen over Danmark bliver i høj grad styret af dynamikken mellem det varme syd og det kolde nord. Dermed vil vejrtyperne blive fastholdt i længere tid med en mindre forskel, hvilket vi i høj grad vil kunne mærke i Danmark, efterhånden som isen smelter, og dynamikken aftager.

Rapporten sammenfatter den relevante klimaforskning, siden den seneste rapport på området udkom i 2013. Den skal fungere som en orientering om klimaets tilstand for beslutningstagere over hele Jorden.

Isen smelter nu i et hidtil uset omfang. Det fastslår FN. Klimaforskningsleder ved DMI Peter Lange fortæller, at havniveauet stiger med den hurtigste hastighed i 100 år.