Vejr

Kraftigt blæsevejr giver forhøjet vandstand

I aften og i nat kan vandstanden visse steder i de indre danske farvande stige til én meter over dagligvande.

Efterårets første kraftige blæsevejr rammer Danmark i disse timer, og udover at have givet middelvinde på op til 21,6 meter per sekund i Hirtshals - og vindstød på 27,8 meter per sekund samme sted, så får den kraftige vestenvind også vandstanden til at stige.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Det sker i løbet af aftentimerne, når vandet i den sydlige halvdel af Kattegat, samt i den nordlige del af Bælthavet, Øresund og de nordsjællandske fjorde, bliver presset ind mod kysterne, hvorved det stiger.

Der bliver ikke tale om nogen alvorlig højvandshændelse, men da det er efterårets første episode med relativt høj vandstand, og mange formentlig har deres både liggende på stranden, så er det nok en god idé at tage et ekstra kik i eftermiddag, hvor man flytter sårbare ting i sikkerhed.

Vandstanden ventes at kulminere langs de nævnte kyststrækninger fra sidst på aftenen og frem til først på natten, hvor vandstanden kan nå cirka én meter over normal vandstand. Da der derudover kan forekomme bølger på op til tre meters højde i den sydlige del af Kattegat, vil den nordsjællandske kyst være udsat for erosion.

Arkivbillede fra Jyllinge Nordmark. Selvom vandstanden vil stige i Roskilde fjord, vil den antageligvis ikke skabe problemer.

Roskilde fjord bliver også ramt

Vandmasserne presses også ind i de nordsjællandske fjorde, og vandet i Roskilde fjord vil også stige. Prognoserne er notorisk usikre, når det gælder de præcise vandstandsforhold i den snævre fjord, men vandstanden vil her først toppe mandag morgen mellem klokken 7 og 9, inden vandstanden derefter først langsomt vil aftage. Her kan vandstanden også nå op på omkring eller lige over én meter.

Der er dog det lyspunkt ved situationen, at vinden blæser mest fra vest og senere nordvest, hvorimod en mere nordlig vindretning ville gøre fjorden mere udsat for højvande. Derfor kan den faktiske vandstand vise sig at blive lidt lavere, end prognoserne indikerer.