Træer er en del af klimaløsningen – her er én grund til at fælde flere

Det er gennem væksten, at træer optager mest CO2, derfor gælder det om at have så meget skov i vækst som muligt.  

Træer er gode for klimaet, og et fuldvoksent træ lagrer tonsvis af CO2. Men når først et træ er ovre vækstfasen, er det faktisk bedst for klimaet at få det fældet for at plante et nyt. Men det kræver, at træet bevares som for eksempel tømmer.

- Træerne optager CO2 gennem deres vækst og lagrer det inde i stammen. Når vi så fælder træet og putter det ind i vores bygninger, så laver vi et ekstra CO2-lager der, mens de andre træer vokser videre i skoven, forklarer seniorforsker ved Københavns Universitet Thomas Nord-Larsen.

Et fuldvoksent bøgetræ indeholder det, der svarer til syv tons CO2. Det vil sige, at vi skulle plante omkring 100 ekstra træer per dansker for at slette vores aftryk. Det svarer til 580 millioner nye bøgetræer, der alle når fuld størrelse.

- I Danmark er der i dag omkring en milliard træer, men de er langt fra alle af den her størrelse, siger Thomas Nord-Larsen, mens han klapper et stort bøgetræ:

- Derfor ville det kræve mere end en femdobling af Danmarks skovareal, hvis vi skulle møde det udslip, der er fra fossile kilder i dag.

En vigtig rolle uden for skoven

Danmark er i dag dækket af cirka 14 procent skov, og Thomas Nord-Larsen anser det ikke for sandsynligt, at vi vil kunne plante os ud af klimakrisen, men træet kan også spille en vigtig rolle, når det ikke længere står i skoven.

- Træ er en vigtig del af løsningen. Træet kan både lagre CO2 ude i skoven, men også i produkter, hvor det erstatter CO2-dyre materialer. Med de nuværende udledninger er skovrejsning i sig selv som et plaster på et kraniebrud. Det er først, når vi bruger træprodukterne, at det begynder at batte, siger han.

Af hensyn til klimaet er det afgørende, at træet ikke får lov til at ligge og forrådne i skoven. Så slipper det al CO2 fri igen. Træet skal anvendes aktivt.

- Hvis vi ønsker at bidrage til bekæmpelse af klimaforandringerne, er spørgsmålet altså ikke, om vi skal bruge træ som en del af vores fremtidige forsyning med energi og materialer, men hvordan, siger Thomas Nord-Larsen.

Lager for CO2 mange år frem

Størst gevinst for klimaet opnås, når træet for eksempel bruges i bygninger, hvor det kan erstatte beton og fungere som lager for CO2 gennem mange hundrede år.

Lørdag finder den landsdækkende klimaindsamling 'Danmark planter træer' sted.

Den kan du følge på TV 2 klokken 19.30. Hvis du ønsker at støtte, koster det 20 kroner per træ. Træerne plantes som fredskov; det vil sige, at arealets fremtid som skov er sikret.