Vores jord

Træplantning kan forhindre oversvømmelser

Bøgetræer kan drikke ligeså meget vand som en elefant.

Dagens prognoser forudser, at der generelt falder mellem 10 og 30 millimeter regn i dag, og på Bornholm kan der måske komme 60 millimeter.

En millimeter regn er det samme som en liter per kvadratmeter, så en parcelhusgrund på 1000 kvadratmeter modtager mellem 10.000 og 30.000 liter vand i dag. Det kan give oversvømmelser, men træer kan faktisk afhjælpe problemet.

Når det regner så meget som i dag, kan træer i haven naturligvis ikke suge al den vand, der falder, men de kan medvirke til, at der ikke kommer oversvømmelser.

Træer kan drikke som elefanter

Et stort gammelt egetræ kan suge op mod 400 liter vand om dagen, og et bøgetræ kan suge omtrent det halve. Det svarer nogenlunde til de 150 til 200 liter vand, en voksen elefant kan drikke.

Fem egetræer eller ti bøgetræer kan derfor suge 2000 liter vand, og i nogle tilfælde gøre forskellen, om der bliver oversvømmet eller ikke.

Træplantning kan sammen med andre tiltag sørge for, at haven ikke oversvømmes, og kælderen forbliver tør i skybrudsituationer. Bolius (Boligejernes Videncenter) nævner derudover regnbede, faskiner og lavninger på grunden som konkrete tiltag til forebyggelse af oversvømmelser.

Når vi ser flere oversvømmede kældre i dag end tidligere, skyldes det ikke kun flere skybrud, men også, at regnvandet mange steder har svært ved at sive ned. Ønsket om mere indkørsel og større terrasse gør, at nogle parceller har meget mindre have, hvor regnvandet kan sive ned. Det øger risikoen for oversvømmelse.

Bytræer hjælper mod oversvømmelser

Der er mange gode grunde til at plante træer i byerne, og på to måder hjælper de også mod oversvømmelser. På samme måde som hos boligejeren optager træer selvfølgelig også vand i byerne, men de kan også hjælpe på anden vis.

Bygninger og faste belægninger øger risikoen for både skybrud og oversvømmelser i byerne. På samme måde som i haven med stor fliseterrasse betyder den meget beton og asfalt, at vandet ikke kan sive væk.

Derudover har bygninger og asfalt også en opvarmningseffekt i byerne. Det kaldes urban heat, og den større opvarmning betyder, at det kan regne mere. Som tommelfingerregel kan luften indeholde otte procent mere regn per grad, det bliver varmere. Det betyder, at skybrud og oversvømmelser er hyppigere i byer end på landet. Bytræer giver skygge og reducerer opvarmningen, samtidig med at trækronerne også fanger noget af regnen.

Bytræer har også andre positive klimavirkninger. De renser luften for støv og omsætter CO2 til ilt. Og så gør det jo heller ikke noget, at de pynter i bybilledet og kan give læ og ly.