Vejr

Tropiske orkaner går oftere i stå og ødelægger mere

Den tropiske orkan Harvey gav i 2017 mere end 1500 millimeter regn i dele af Houston i Texas. Orkanen stod stille i lang tid, og dermed fik men større regnmængder end, hvis uvejret havde haft fart på hen over Texas. Joe Raedle / Scanpix Denmark

Forskere kan ikke finde noget entydigt svar på, hvorfor orkaner er begyndt at bevæge sig langsommere.

Tropiske storme og orkaner i det nordlige Atlanterhav har siden midten af det 20. århundrede fået en større tendens til at gå i stå, når de går i land.

Og derfor er konsekvenserne af dem blevet alvorligere.

Det viser en nylig undersøgelse fra NASA og NOAA offentliggjort i det naturvidenskabelige tidsskrift Nature.

Stillestående tropiske cykloner, som er fællesbetegnelsen for alle tropiske lavtryk, giver længere perioder med kraftig regn og blæst de steder, hvor uvejret går i stå, og dermed stiger graden af ødelæggelser fra især oversvømmelser.

Seneste eksempel på en stillestående tropisk cyklon er Dorian, som stod stille i op mod to døgn over Grand Bahama sydøst for Florida.

Store dele af North Carolina stod under vand efter orkanen Florence i 2018. Her er vi i byen Lumberton. Man fik fik 913 millimeter regn i Elizabethtown.

Her er store dele af Grand Bahama og naboøen Abaco jævnet med jorden af en kombination af vind og stormflod. Vandet kom dog primært fra havet, mens vinden i timevis var noget af det kraftigste, man har oplevet i den del af verden.

Stillestående cykloner har i forvejen været langsomme

I undersøgelsen har forskere fra NASA og NOAA søgt at klarlægge årsagerne til, at cyklonerne har en større tendens til at gå i stå.

Man har dog ikke fundet noget entydigt svar på, hvorfor de tropiske cykloner i højere grad end tidligere bevæger sig langsomt, når de nærmer sig kysten.

Mange af de uvejr, som går i stå, har dog været cykloner, som i forvejen har bevæget sig langsomt. Man skal derfor finde forklaringen på, hvorfor tropiske cykloner i det hele taget er begyndt at bevæge sig langsommere.

Noget tyder på, at det kunne skyldes, at temperaturen på polerne stiger hurtigere end temperaturen ved ækvator. Dermed falder temperaturforskellen mellem polerne og ækvator, og det er den forskel, der driver de store vinde på Jorden.

Tropiske cykloner er lavtryk dannet over hav, som er mere end 26 grader varmt. De kendes som hurricanes i USA, tyfoner i Asien og cykloner omkring Indien og Australien. Her ser vi orkanen Harvey fra den internationale rumstation ISS.

Ændrer retning markant

Anden forskning peger imidlertid på, at den lave hastighed ligeså vel kan skyldes en naturlig variation i klimaet over og omkring Atlanterhavet.

Et andet bidrag til den langsomme bevægelse er desuden, at orkanerne har fået en større tendens til pludselig at ændre retning ret markant. Derved kan de bevæge sig hen over de samme områder igen og igen. Det gjorde blandt andet Harvey i USA i 2017, da den nærmest snurrede rundt om Houston i en periode, inden den fortrak mod nord.

Man er altså ikke helt sikre på, hvad forklaringen er, men man observerer ikke desto mindre en ret klar tendens til, at tropiske orkaner bevæger sig langsommere. Man opfordrer derfor myndighederne til at tage det med i betragtning, når man forbereder sig på konsekvenserne af fremtidige tropiske uvejr.

Det hidtil værste eksempel på voldsomme oversvømmelser forårsaget af langvarig intens regn fra en stillestående tropisk cyklon i USA var Harvey, som gav mere end 1500 millimeter regn i området omkring Houston i Texas.

Florence udviste samme adfærd, da den i 2018 bevægede sig i sneglefart over North Carolina og gav over 900 millimeter regn. I 2008 huserede den tropiske storm Fay over Florida i 66 timer med over 600 millimeter regn til følge.