Vores jord

Klimaet har ændret den danske sommer

Vi har set en markant stigning i antallet af sommerdage.

Vi oplever mærkbare ændringer i vejret år for år.

Ved udgangen af august er det nærliggende at kigge på sommeren. Man kan gøre en sommers vejr op på forskellige måder - typisk sker det i form af gennemsnitstemperaturen, maksimumtemperaturen, solskinstimer og den samlede mængde nedbør.

Men antallet af sommerdage - altså dage med en temperatur på mindst 25 grader - kan også været et interessant tal at kigge på.

Og det viser, at vores somre har ændret sig markant fra 1960'erne og frem til i dag.

Rapport afslører en stigning på over 100 procent

På TV 2 Vejret har vi gennemgået en lang række tal fra DMI's tekniske rapport 19-02, som beskriver det danske klima fra slutningen af 1800-tallet og frem til og med 2018.

Vi har kigget på målinger fra tre vejrstationer: Landbohøjskolen i København, Tranebjerg på Samsø og Rømø.

Måleren i Landbohøjskolens have står midt i byen og måler derfor ofte høje varmegrader. Omgivelserne har imidlertid ikke ændret sig meget siden 60'erne, så derfor skyldes stigningen her i høj grad et varmere klima.

Den såkaldte normalperiode for det danske klima går i øjeblikket fra 1961 til 1990, og her havde man i snit 11 sommerdage om året i København, 4 på Samsø og 8 på Rømø.

Herefter ændrer tallene sig markant, for fra 1991 og frem til og med 2018 fik man i snit 17 sommerdage i København om året, 9 på Samsø og 14 på Rømø.

Det er en stigning på henholdsvis 57, 125 og 88 procent.

Tanev: Klimaforandringerne rammer her og nu

Antallet af tropedage med temperaturer på 30 grader eller derover er tilsvarende steget med henholdsvis 180, 114 og 286 procent.

Man skal dog være forsigtig, når man kigger på en skarp grænse som 25 og 30 grader for sommerdage og tropedage, da tallene kan ændre sig markant med selv små forskydninger i middeltemperaturen.

Derfor har vi også kigget på gennemsnittet af dagtemperaturerne for samme stationer. Her ser vi alle steder en stigning på en hel grad eller mere. Det er markant for et gennemsnit af temperaturen over en lang årrække.

Peter Tanev fra TV 2 Vejret udtrykker det således:

- Det, vi ser her, er et klart signal på, at klimaforandringer er her nu og er ikke noget, der først rammer vores børnebørn.

Sommeren 2019 er ved at være ovre, og i København fik man 25 sommerdage, mens man på landsplan kom op på 35 dage, hvor temperaturen et eller flere steder var over 25 grader.

Sommeren ender som helhed blandt de 10 varmeste siden 1874, hvor regelmæssige målinger af vejret i Danmark begyndte.