Vores jord

De første CO2-prognoser forudså den globale opvarmning med stor præcision

Beregninger fra 1970'erne af fremtidens globale opvarmning ved stigende CO2-indhold i atmosfæren ramte plet inden for 0,1 grader.

I 1972 forudsagde lederen af Storbritanniens Meteorologiske Instituts forskningsafdeling, J.S. Sawyer, at temperaturen ved årtusindskiftet ville stige med 0,6 grader. Tallet fremgår af hans forskningsstudie, som Videnskab.dk har fundet frem. Forskningen var opsigtsvækkende, fordi man i perioden fra 1950 til 1980 oplevede at klimaet var forholdsvist stabilt. I nedstående grafik kan man se, at den globale opvarmning først tog fart i 1980'erne.

Den forudsagte opvarming til årtusindskiftet blev allerede observeret i 1998

J.S. Sawyers forudsigelse viste sig at være overraskende præcis. I 1998, to år før årtusindskiftet, målte den globale temperatur netop 0,6 grader varmere end i 1972.

Det hører med til historien, at 1998 var er el Nino år, som viste sig varmere end de kommende 3 år. El Nino forekommer cirka hvert femte år, og betyder at klodens middeltemperatur bliver lidt varmere end det ellers ville blive. I El Nino år er havtemperaturen nær Ækvator noget højere end normalt. Det påvirker vejrmønstrene andre steder på kloden og har derigennem en betydelig konsekvens for klodens temperatur.

Det er mere korrekt at kigge på tallene for en årrække i stedet for et enkelt år. Set over en femårig periode var det 0,5 grader varmere omkring årtusindskiftet, hvilket stadig er uhyggeligt tæt på de 0,6 grader, forskningsgruppen oprindeligt var kommet frem til.

CO2 har været kendt som en gas der påvirker klimaet i over 150 år

J.S Sawyers beregninger var kontroversielle til trods for, at CO2 har været kendt som en drivhusgas med betydning for den globale temperatur siden 1861. Det betyder, at han baserede sig på kendt viden, men det er stadig imponerende, at det siden viste sig, at beregningerne skulle ramme så præcist for noget så komplekst som klimaet.

Studie fra 1979 rammer også den globale opvarming meget præcist

I 1979 udkom den såkaldte Charney-rapport, hvor man vurderede, at hvis CO2 indholdet i atmosfæren blev fordoblet, så ville den globale temeperatur stige med mellem 1,5 og 4,5 grader.

Sidste år var middeltemperaturen 0,61 grader højere end i 1979, og CO2-indholdet var steget med 21 procent. Ved en lineær fremskrivning af CO2-indholdet og temperaturen giver det en temperaturstigning på 2,9 grader ved en fordobling af CO2. Det er uhyre tæt på middelværdien på 3,0 grader, som forskerne kom frem til i Charney-rapporten.