Vores jord

Fremtidens vejr får færre skift

Du kan både forvente længere perioder med ekstrem varme og længere perioder med kraftig regn.

Her på den nordlige halvkugle kan vi i takt med den stigende globale opvarmning se frem til længere perioder med den samme slags vejr. Vejret kommer simpelthen til at skifte mindre. Det viser en ny undersøgelse publiceret i Nature Climate Change.

- Ekstremt vejr bliver mere vedholdent. Varme og tørre perioder såvel som perioder med kraftig regn hver dag bliver længere, siger undersøgelsens hovedforfatter, klimaanalytiker Peter Pfleiderer fra Humboldt Universitet, til Reuters.

Og jo større temperaturstigningerne bliver, desto hårdere slår konsekvenserne igennem. Indtil videre er den globale temperatur steget med én grad, og som tingene udvikler sig nu, er vi på vej mod tre grader på trods af FN’s klimamål om en maksimal stigning på to grader.

- Vores undersøgelse viser, at vi vil kunne se et signifikant skifte i vejrforholdene om sommeren, i forhold til de mønstre vi kender i dag, hvis verden bliver to grader varmere i forhold til det før-industrielle niveau, forklarer Peter Pfleiderer.

Længere perioder giver større skader

Når perioderne med hedebølger og tørke trækker længere ud, forværres skaderne på blandt andet afgrøder, ligesom det også vil kunne føre til flere dødsfald i befolkningen. I Holland anslås det, at hedebølgen denne sommer har kostet 400 liv blandt ældre og svagelige borgere.

På samme måde vil lange perioder med vedholdende regn forøge antallet af oversvømmelser med store omkostninger til følge og igen med negative konsekvenser for landbrugets afgrøder.

Konkret kommer undersøgelsen frem til, at sandsynligheden for særligt varme perioder på mere end to uger på den nordlige halvkugle stiger med fire procent i forhold til i dag ved en to graders temperaturstigning. Samtidig stiger sandsynligheden for mere end seks på hinanden følgende dage med kraftig regn med 26 procent.

Hedebølge og kraftig nedbør

Undersøgelsen kommer ovenpå en sommer, hvor Europa netop har været ramt af hedebølge med adskillige varmerekorder, samtidig med at USA gennem de seneste 12 måneder har døjet med store mængder nedbør, der har sat store landområder under vand.

Hvis det lykkes at holde temperaturstigningen til halvanden grad, som er det lave mål i forhold Parisaftalen fra 2015, vil det kunne begrænse konsekvenserne ”betydeligt”, siger medforfatter til undersøgelsen Carl-Friedrich Schleussner til Reuters.

Fastlåste vejrmønstre

Meteorolog Peter Tanev fra TV 2 Vejret fortæller, at man længe har været opmærksomme på de såkaldte fastlåste vejrmønstre inden for meteorologien.

Grundlæggende sker der det, at det bliver varmere i Arktis, mens temperaturerne ikke ændrer sig nær så meget ved Ækvator. Vejret på den nordlige halvkugle bliver i høj grad bestemt af dynamikken mellem det kolde nord og det varme syd.

- Når der bliver mindre forskel på temperaturen på Nordpolen og ved Ækvator, kommer der mindre udveksling mellem nord og syd og dermed også færre skift i vejret på den nordlige halvkugle, forklarer Peter Tanev.

Han understreger, at man ikke kan konkludere noget ud fra enkelthændelser, men siger, at sommeren 2018 i princippet kunne være et eksempel på et fastlåst vejrmønster med en meget langvarig varmeperiode.