Vores jord

Når skovelefanter spiser, er det godt for klimaet

De mest klimavenlige træer står tilbage, når skovelefanterne har spist sig gennem resten af den grønne bevoksning.

En afrikanske skoveelefant spiser nemt op til 450 kilo planter om dagen, mens den gnaver sig frem gennem de vest- og centralafrikanske regnskove. Men selvom de hugger godt ind i vegetationen, er det faktisk godt for klimaet.

Det viser en ny undersøgelse offentliggjort af det videnskabelige magasin Nature Geoscience.

Skovelefanten er ellers hård ved skovene, men de spiser primært planter og træer med stammer på op til 30 centimeters diameter, og det gør det muligt for de kraftigere vækster at vokse sig endnu kraftigere, når de ikke skal konkurrere med de små om vand og næringsstoffer.

Elefanternes spisevaner giver simpelthen mere levende plantemateriale i de områder, elefanterne finder deres føde.

Og da levende plantemateriale består af kulstof, som det optager fra CO2 fra luften gennem fotosyntesen, betyder det, at elefanterne spiser klimaet i bedre form.

Elefantens spisevaner giver tungere skov

Forskerne er kommet frem til, at træer, buske og småplanter til sammen vil veje syv procent mindre i elefanternes områder, hvis de pludselig forsvandt.

I steder for lav, hurtigt voksende vegetation får store, langsomt voksende og ikke mindst tunge træer de bedste vækstmuligheder. Ikke bare bliver træerne større, de bliver også mere kompakte i veddet. Helt konkret vejer træet 75 gram mere per kubikmeter.

I skovelefantens udbredelsesområde betyder hver skovelefant mellem 25 og 60 tons mere plantemateriale per hektar.

I Peru har de ingen vilde elefanter

De store dyrs hårdhændede behandling af skoven kan også ses i forskellen mellem den afrikanske regnskov og den sydamerikanske ditto. Klimaet i regnskovene i Den Demokratiske Congo og Peru er stort set tilsvarende, men alligevel er skovene meget forskellige.

Forskerne mener, at det skyldes elefanternes påvirkning af de afrikanske skove gennem mange århundreder.

Elefanternes indvirkning på regnskoven kan ifølge undersøgelsen gøres op i milliarder af ton mindre CO2 i atmosfæren.

Men skovelefanterne er blandt andet truet af krybskytter og antallet er faldende. Den positive effekt på den afrikanske regnskov forventes at aftage, i takt med bestanden bliver mindre.