Vores jord

Lysende globe giver et bud på Danmarks undergang

På Visual Climate Center på Lolland kan du med egne øjne se, hvordan den globale opvarmning gradvist ændrer jorden.

Verden bliver varmere, og jordens iskapper er i færd med at smelte. Drivhusgasser spiller en afgørende rolle, men det kan være svært at forstå, hvordan de forskellige faktorer skubber på hinanden. I Holeby på Lolland kan du se hele processen fra et nærmest guddommeligt perspektiv. På Visual Climate Center kan de besøgende se en stor globe, hvor hele klimaet kan manipuleres. Og dermed kan de få en større forståelse for, hvordan mennesket og særligt udledningen af fossilt CO2 påvirker vores fremtid.

- Her kan vi lave vejrudsigter, der rækker over hundrede år frem, siger Leo Kristensen, der underviser i klima på Visual Climate Center. Han kan naturligvis ikke sige, at det vil regne 7. juni 2119 i Holeby, men globen kan ved hjælp af computerkraft og data fortælle om klodens tilstand i både for- og fremtid.

Skruer på alle klimaknapperne

Globen viser de globale vandstande, iskapperne, den globale gennemsnitstemperatur, koncentrationen af CO2 og antallet af mennesker på jorden. Og så kan tiden og de forskellige faktorer skrues frem og tilbage. Leo Kristensen skruer tiden på den kunstige klode tilbage:

- Lige nu viser den, hvordan klimaet så ud under istiden for 20.000 år siden. Vi kan se, hvor meget CO2 der er, vi kan se, hvad temperaturen er på jorden i gennemsnit. Vi kan følge vandstandsstigningen, når isen smelter, og vi kan se, hvor mange mennesker der er på planten, siger han.

De frosne egne tør op

I løbet af de sidste årtier er antallet af ekstreme vejrforhold steget. I samme periode er temperaturerne i jordens kolde egne steget mere end på resten af jorden, og forskning tyder på, at det er årsagen til nogle af de ekstreme vejrforhold.

- Nu er vi kørt frem til i dag. Læg mærke til, at der er kommet 25 procent mere CO2. Det er kommet inden for ganske, ganske få år. Det er menneskeskabt, og det påvirker naturen. Vi kan se, at temperaturerne er begyndt at stige, og hvad der er virkelig kritisk; vandstandene er begyndt at stige med 20 centimeter, og det kan gå fuldstændig galt, hvis ikke vi gør noget, siger Leo Kristensen.

Orkaner i Danmark

Den lollandske globe kan vise nogle af de mere dystre udsigter for fremtiden. Hvis den globale temperatur stiger med 4,5 grader, hvilket ikke er usandsynligt med den nuværende udvikling, så vil det ekstreme vejr ude i verden flytte til Danmark. Dermed vil vi også få orkaner.

Og skruer vi den nuværende udvikling 10.000 år frem, vil der til den tid være 80 meter højere vandstand i verdenshavene. Dermed vil Danmark være så godt som helt udslettet. Det sker, når alle de store iskapper er væk.

- I 4000 år har temperaturen stået nogenlunde stille. Det vil sige, at vandstanden har stået stille, og CO2-niveauet har stået stille. Jeg lægger lige 10.000 år til, og alt is er smeltet. Vandstanden er steget 80 meter, og så er Danmark væk, siger Leo Kristensen, mens han viser et oversvømmet Danmark på den store globe.

Globen er baseret på historiske tal og prognoser for fremtidens klima. Beregningerne bygger på data fra myndigheder som blandt andre amerikanske NOAA og NASA. Globen er en af i alt bare 11 tilsvarende glober, der kan ses i Europa,