Vejr

Der har aldrig været mindre mængder global havis på denne årstid

Den globale mængde havis har aldrig været lavere på denne årstid. De globale satellitmålinger begyndte i 1978.

Mængden af havis på verdensplan har ikke tidligere været så lille på denne tid af året.

Selvom maj i Danmark kan blive den første måned, der ender koldere end normalt i mere end 13 måneder, så går det fortsat opad med temperaturen på verdensplan.

Det kan også aflæses af den totale mængde havis, der netop nu findes i verdenshavene.

17,5 millioner kvadratkilometer havis lyder måske af meget - og det er det også. Men ikke desto mindre er det det mindste areal af global havis, der er målt på denne årstid siden 1978, hvor målingerne begyndte.

Det er 600.000 kvadratkilometer mindre end den tidligere bundrekord fra 2017 for 17. maj, der lød på 18,1 millioner kvadratkilometer havis på verdensplan.

600.000 kvadratkilometer svarer til lidt over 14 gange Danmarks areal. Samtidigt er det 1,8 millioner kvadratkilometer mindre end gennemsnittet for global havisudbredelse på denne årstid.

Gennemsnittet eller "normalen" er perioden 1981-2010.

Vind- og strømforhold spiller også ind

Selvom det generelt kun går én vej med den totale mængde havis - og det er tilbage - så er der fortsat lokale variationer fra år til år. Havisen flyder på havoverfladen, og er derfor underkastet vind- og strømforhold.

I nogle år kan særlige fastlåste vindmønstre isolere havisen - navnlig omkring Antarktis - så den kan vokse mere end normalt. Andre år kan ændrede vindmønstre resultere i at større mængder havis driver mod varmere egne, og varmere vand strømmer mod koldere egne.

Disse ændringer kan forårsage smeltning af store mængder af havis lokalt.

Nordpolen har mistet is med et areal på størrelse med Grønland

Tilbage i april kom det frem, at isen omkring Nordpolen (Arktis) har trukket sig tilbage med et areal, der svarer til Grønlands på blot 40 år.

Således blev der i Arktis sat ny bundrekord i slutningen af marts, da der omkring Nordpolen 'kun' var lidt over 14 millioner kvadratkilometer havis. Det var den laveste isudbredelse i det tidlige forår, siden målingerne af arktisk havis påbegyndtes i 1979. Forskellen svarer til et område, der er mere end 20 gange så stort som Danmark.

Til gengæld viser nye data, at havisen i vintermånederne omkring Arktis vokser hurtigt end tidligere. Samlet set går det dog den forkerte vej på årsbasis, da der smelter mere havis om sommeren, end der dannes is om vinteren.

Variationer i løbet af året

Som det ses på graferne længere oppe i artiklen, der viser mængden af global havis, så går det op og ned i løbet af året.

Det laveste niveau på årsbasis ses i februar og marts, hvor der har været sommer på den sydlige halvkugle. Selvom det er vinter på den nordlige halvkugle, så er det den svindende mængde havis omkring Antarktis, der "trækker ned" i regnskabet.

Mængden af global havis er 600.000 kvadratkilometer mindre end den tidligere rekord på samme årstid.

I juni og juli er der et kortvarigt maksimum i takt med, at havisen omkring Sydpolen når sit højeste niveau (det er vinter på Antarktis, mens vi har sommer).

Derefter falder niveauet lidt, inden det globalt set topper mellem oktober og november.

Det skyldes, at der fortsat er meget havis omkring Antarktis, samtidigt med at havisen er begyndt at vokse omkring Nordpolen.