Vores jord

Når du fylder 40 liter på din bil, slipper du 90 kilo CO2 ud i atmosfæren

Når din bil brænder et kilo benzin af, ender der tre kilo CO2 i atmosfæren.  Kristoffer Juel Poulsen / SCANPIX

Den udledte CO2 vejer mere end brændstoffet, den kommer fra – forklaringen får du her.

Har du nogensinde undret dig over de nærmest astronomiske tal for CO2-udledningen? En flyvetur kan nemt udlede flere hundrede tons CO2, og det er mere, end et normalt fly kan laste af brændstof.

Betyder det, at der kommer mere CO2 ud af udstødningen, end der bliver hældt brændstof på tanken?

- Nej. Man kan ikke øge vægten af noget uden at tilføre det noget mere, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Thomas Mørk:

- Et kilo brændstof kan kun veje tre kilo som udstødning, hvis der kommer to kilo til udefra, men det er også netop det, der sker med CO2 fra fossile brændsler.

O2'en kommer fra luften

CO2 består af et kulatom og to iltatomer, og det er kun det enlige kulatom, der reelt kommer fra brændstoffet. De to iltatomer kommer i stedet fra luften.

Kigger vi på hovedbestanddelen i benzin, oktan, er formlen C8H18. Der er altså otte kultatomer, der hver kan blive til et CO2-molekyle for hvert enkelt oktan-molekyle.

De 18 H-atomer i molekylet er brint, og de vejer allermindst af alle grundstoffer. Deres såkaldte atommasse er 1, mens kul vejer 12, og ilt vejer 16.

Farvel lette brint - goddag tunge ilt

De tunge kulatomer smider med andre ord den meget lette brint væk og hooker i stedet op med 2 af de 16 gange tungere iltatomer.

Dermed bliver CO2’en meget tungere end dens ophav. CO2 bliver altså ikke udledt direkte af brændstoffet. Det er kun C’et i CO2, der kommer fra din benzintank. Resten suges ud af luften. Derfor kan du også ”udlede” mere CO2, end du brænder af.

- Det er på den måde faktisk noget vrøvl, når vi bruger ordet udledning af CO2. Det ville være mere korrekt at sige, at man producerer det, siger Thomas Mørk.

Turen til New York koster 235 tons

Der er mange forskellige kilder til fossil CO2. En af de mest udskældte er flyvning.

Et Airbus-fly frem og tilbage mellem København og New York vil typisk bruge omkring 80 tons stort set ren oktan. I brændstoffet vejer kulatomerne godt 67 tons, der vil gå i kontakt med godt 178 tons ilt og skabe mere end 245 tons CO2.

- Når man brænder benzin af, producerer man dermed cirka tre gange CO2, som benzinen oprindeligt vejede, forklarer Thomas Mørk.

Benzin vejer omkring tre fjerdedele af vand, der som bekendt vejer et kilo per liter. Det vil sige, at du kan regne med, at en tank på 40 liter benzin vejer 30 kilo. Og når du har brændt den af, har du produceret omkring 90 kilo CO2.