Vejr

Kold maj bryder rækken af 13 varme måneder i træk

Vi har fået flere varme måneder i de seneste 20 til 30 år. Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Vi får flere og flere varme måneder i et varmt dansk klima. Det er 32 år siden, vi sidst har haft en kulderekord.

Maj måned har været kølig med usædvanlig hård nattefrost for årstiden, vi har ikke haft en eneste sommerdag, og som om det ikke var nok, faldt der i starten af måneden endda sne.

Med en middeltemperatur på blot 9,8 grader er maj 1,0 grader koldere end normalt.

Og den kolde maj kan vise sig at være en enlig svale. For det er efterhånden en sjældenhed, at vi oplever måneder, der er koldere end det normale.

I mere end et år har vi oplevet varmere vejr end normalt, og den kolde maj bryder en række på 13 varme måneder i træk.

Den danske klimanormal er ikke længere normal

De sjældne kolde måneder skyldes, at det danske klima er blevet varmere i de seneste 20 til 30 år, og når vi taler om en 'normal' temperatur, er referencen den officielle klimanormal over perioden fra 1961 til 1990.

Det er den, der bruges i Danmark og på resten af Jorden.

Siden den 30-årige periode mellem 1961-1990 og frem til 2018 er temperaturen i Danmark steget med 1,0 grader, mens temperaturen globalt 'blot' er steget med 0,4 grader i samme periode.

Det normale er således ikke længere normalt, og sandsynligheden for at få en varmere måned end for 30 år siden er øget betragteligt.

I over et år har det været varmere end normalt

I lidt mere end et år har vi netop oplevet en af disse perioder med mange varme måneder i træk.

Siden april 2018 og frem til og med april 2019 har samtlige 13 måneder været varmere end normalt.

Bag de varme måneder gemmer sig to varmerekorder. Maj 2018 blev med 15 grader den varmeste siden 1873, ligesom sommeren tangerede varmerekorden fra 1997.

Middeltemperaturen for alle måneder siden 2000 i forhold til normalen for 1961-90.

De mange varme måneder i træk er en tendens, vi i udpræget grad har set siden årtusindeskiftet.

Siden år 2000 er det femte gang, det er varmere end normalt et helt år i træk. Den længste periode med varmere måneder end normalt er de 22 varme måneder, vi havde fra juli 2013 og helt frem til april 2015.

Sidst vi havde en periode med varmere vejr end normalt i mere end et år i træk var fra august 2015 til september 2016.

77 procent af alle måneder har været varmere siden 2000

Det kan ses på antallet af varme måneder i de seneste år, at det generelt er blevet varmere.

De seneste 18 år og fem måneder siden årtusindeskiftet udmærker sig ved at have en markant overrepræsentation af varme måneder.

Hele 169 ud af 221 måneder har siden år 2000 været varmere end normalt. Det svarer til 77 procent af alle måneder i det indeværende århundrede.

Alle måneder er blevet varmere

Ingen måneder er gået ram forbi det varmere danske klima i de seneste 30 år.

I forhold til perioden fra 1961-1990 er alle måneder sammenlignet med den 30-årige periode fra 1989-2018 i gennemnit blevet varmere.

Det er især de to vintermåneder januar og februar, der er blevet varmere. Begge måneder er på 30 år blevet 1,6 grader varmere.

Men også de to tidlige forårsmåneder marts og april samt de to sommermåneder juli og august er blevet mere end en grad varmere.

Den eneste måned, der stort set er ligeså varm som for 30 år siden, er juni.

Varmere klima giver flere varmerekorder

Det varmere danske klima i de seneste 20-30 år har også sat sit tydelige aftryk på antallet af varmerekorder samt fraværet af kulderekorder.

Et varmere klima giver øget mulighed for, at temperaturerne kan blive højere end vi så det for år tilbage.

Siden år 2000 er der blevet sat 15 varmerekorder for middeltemperaturer for måneder, årstider, år og absolut højeste temperaturer for en måned.

Sådan så det ud sidst en måned blev rekordvarm. Det var i maj 2018.

Det mest bemærkelsesværdige rekordår var 2006, hvor der blev sat hele seks varmerekorder for, hvor høj en middeltemperatur en måned kan have.

Til sammenligning skal vi 32 år tilbage i tiden for at finde den seneste danske kulderekord, da sommeren 1987 endte rekordkold.

Også rekordmange varme måneder i træk andre steder

Danmark er ikke det eneste sted, hvor man oplever mange varme måneder i træk.

I Tyskland havde man med en varm april 13 måneder i træk med højere temperaturer end normalt. Det er aldrig set før i Tyskland.

Endnu mere markant er varmen i de arktiske egne. Den norske øgruppe Svalbard nåede i marts 100 måneder i træk med temperaturer over det normale.